Varningen

”Fly alla ungdomens impulser”

”Fly alla ungdomens impulser”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill varna för de speciella utmaningar man har som ett ungt par. Medan äldre riskerar att stagnera riskerar yngre att explodera. Dynamiten finns i starka känslor och impulser, förenat med mycket kraft. Detta är både en tillgång och en svaghet. Här kommer dagens inspirationsord:

Fly bort från ungdomens impulser. Sträva i stället efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid – tillsammans med dem (inkluderar din partner) som tillber Herren av rent hjärta. /Andra Timotheosbrevet 2:22

Varje fas i livet innehåller sina specifika fördelar och utmaningar. När man är ung har man både större frihet och kraft. Man har också ofta en stor nyfikenhet på nya upplevelser och erfarenheter. Allt detta är bra, men forskningen visar på att unga – generellt sätt – har sämre impulskontroll och större benägenhet att hamna i destruktiva cirklar.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

Forskning om impulskontroll

En studie från Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) visar att maximal syreupptagningsförmåga, det vill säga kondition, är kopplat till impulskontroll. Ett sätt att få bättre impulskontroll kan därför vara att motionera regelbundet.

Sämre impulskontroll efter midnatt

Människor verkar inte vara menade att hålla sig vakna efter midnatt, enligt forskare från bland annat Harvard Medical School som har gått igenom forskning på ämnet. Fysiologiska förändringar i hjärnan, gör att vi bland annat får ett mer negativt sätt att se på världen och får sämre impulskontroll sent på natten. Forskarna kallar fenomenet för ”mind after midnight” och menar att det kan förklara varför narkotikamissbruk och självmord är vanligare efter midnatt. Så att vara lite vaksam på var man befinner sig efter midnatt, kan vara ett skydd från att hamna snett.

Stilla stunder kan förebygga dålig impulskontroll

Forskare Katarina Laundy Frisenstam har kommit fram till att lugna stunder och mindfulness kan stävja dålig impulskontroll. Som kristna kan vi överföra detta till stilla stunder i bön. Så om du lever i ett ungt och fartfyllt äktenskap, kan det vara extra viktigt att varje dag stänga av allt brus omkring er – och gå in i bön. 

 

 

Vad säger Bibeln till unga?

Jesus säger i Johannesevangeliets tjugoförsta kapitel: ”Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville”. Och så är det nog för många av oss. Friheterna och möjligheterna är större när vi är unga, men också frestelserna och de dåliga impulserna. Aposteln Paulus utmanar er som är unga idag, att stå raka i ryggen och satsa på att bli bra förebilder:

”Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör – i kärlek, tro och renhet. /Första Timotheosbrevet 4:12 

 

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att fly ungdomens frestelser och träna på impulskontroll. 

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vår impulskontroll inte alltid har varit på topp. Men den har faktiskt blivit bättre med åren 🙂  Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi lyckats bryta dåliga mönster av förhastade beslut. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Samtala nu med varandra om vad ni kan göra för att fly dåliga impulser och istället ”söka rättfärdighet, tro, kärlek och frid”. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Fly alla ungdomens impulser”

Skicka Kommentar