Kärleken

”Så ska mannen älska sin fru”

”Så ska mannen älska sin fru”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi fokuserar på några bibelverser som beskriver hur Gud vill att mannen ska älska sin fru. Tyvärr har kyrkan ibland fokuserat på att diskutera bibelord som handlar om kvinnans roll, därför vill vi nu istället prata om mannens uppdrag. Här kommer dagens inspirationsord:

Ni gifta män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och gett sitt liv för den. Mannen är skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen hatar ju sin egen kropp, utan ger den näring och tar hand om den. /Efesierbrevet 5:25, 28-29   NuBibeln

Vi befinner oss i en tid när kampen mellan könen tar sig allt märkligare uttryck. Tyvärr ser vi även inom kyrkans väggar män som förtrycker kvinnor, både genom maktmissbruk och sexuella övergrepp. Naturligtvis finns det även många goda exempel på gudfruktiga kristna män, som älskar och respekterar både kvinnor i allmänhet och sina fruar i synnerhet. Det är deras exempel vi vill lyfta fram.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Syndafallet förstörde för både kvinnan och mannen

Berättelsen om syndafallet hittar du i Bibelns första bok. Där beskrivs hur Gud skapade människan av jord från marken och blåste liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. Ormen (djävulen) förledde Eva till att äta från Kunskapens träd (istället för Livets träd) och att ge Adam av den förbjudna frukten. Med syndafallet förklarar Bibeln syndens och dödens uppkomst. Konsekvenserna av denna olydnad – det så kallade syndafallet – blev en bestraffning från Gud: Kvinnan bestraffades med att graviditeten skulle bli mödosam, födseln smärtsam, hon skulle åtrå sin man och han skulle råda över henne. Mannen bestraffades genom att marken förbannades för hans skull, han skulle få hämta näring från den så länge han levde, få törne och tistel och tvingas slita i sitt anletes svett för att få bröd (inkomst).

Skälet till att vi skriver om syndafallet är att de förbannelser som här drabbar kvinnan och mannen, påverkar läsningen av resten av Bibeln. Men när Gud sedan försonar världen med sig själv genom Jesus, bryts förbannelserna. Både mannen och kvinnan blir upprättade i Kristus, och den jämlika ordningen mellan könen återställs. Som ett litet sidospår vill vi kommentera Kunskapens träd. Vissa tror att syndafallet visar att Gud är fientligt inställd till kunskap, men så är inte fallet. Synden bestod i att de lockades att söka en kunskap som var högre än Guds, vilken är grunden för egoism och högmod. Det var detta som var synden, och det var egoism och högmod som också blev grogrunden för en splittring mellan mannen och kvinnan.

Gud vill att mannen och kvinnan ska agera som en kropp

Både i Gamla och Nya Testamentet står det att kvinnan och mannen tillsammans är skapade till Guds avbild, och ska ytterst vara en kropp såsom Gud bara är en Gud. Detta beskrivs i Bibeln som att de ska vara ett kött. ”Det är därför en man lämnar sin far och mor och håller sig till sin hustru, så att de blir ett kött” (Första Moseboken 2:24). ”Så är de inte mer två utan ett kött. Vad nu Gud har fogat samman får människan inte skilja åt” (Matteusevangeliet 19:6).

Mannen ska älska sin fru som sin egen kropp

Enligt dagens bibelord uppmanas mannen att älska sin fru som sin egen kropp, med en kärlek så stark att han är villig att dö för henne. I Kolosserbrevets tredje kapitel förklaras denna kärlek ytterligare: ”Män, älska era hustrur osjälviskt och utgivande. Sluta att vara bittra och hårda mot dem” (Svenska kärnbibeln). Bitterhet som växer i hjärtat förgiftar, och är orsaken till den hårdhet och ilska som skadar andras känslor – och därför inte får finnas i äktenskapet.

Vi har varit gifta i över trettio år, och Tomas kan ärligt erkänna att han inte alltid älskat Mia som Gud vill. Genom förlåtelsen och bönen har vi ändå lyckats växa i kärleken till varandra. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni tänker kring hur mannen ska älska sin fru. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Så ska mannen älska sin fru”

Skicka Kommentar