Transparensen

”Du behöver vara transparent”

”Du behöver vara transparent”

.

Välkommen till veckans bloggpost om att vara transparent i förhållande till din partner. Den du har gift dig med är ju tänkt att vara den mest intima relationen du har. Det handlar ytterst om att visa förtroende och inte bära på hemligheter. Vi läser dagens inspirationsord:

”Fadern älskar Sonen och visar honom allt vad han gör. ” /Johannesevangeliet 5:20 nuBibeln

Vi lever i en tid där media avslöjar den ena hemligheten efter den andra, som människor bär på. Att bli avslöjad med handen i syltburken är aldrig roligt. Det kristna skyddet mot att hamna här, är att vara ärlig och transparent i ditt äktenskap. Bekänn synder och tillkortakommanden för varandra, och praktisera utgivande kärlek varje dag. 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Man behöver vara trygg för att våga vara transparent

Er relation bör vara så pass trygg och fylld av kärlek att ni känner att ni gärna är öppna med varandra om allt som pågår i era liv. Dela både hemligheter ni har och drömmar ni bär på. Ärlighet och transparens är viktiga byggstenar i ett äktenskap som ska hålla över tid. Det bör inte finnas någon tvekan om att dela med sig av sina innersta tankar och känslor.

En viktig förutsättning är förstås att ni respekterar och accepterar varandra. Om den som öppnar sig får ett dåligt bemötande är det inte särkilt troligt att man vill blotta sitt hjärta igen. I Ordspråksboken 11:13 står det ”Den lösmynte röjer en hemlighet, den pålitlige bevarar ett förtroende”. Det är viktigt att ni visar varandra att ni går att lita på. Att det som sägs i förtroende mellan er, stannar där.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att det har tagit tid att våga vara transparent.  Precis som Fadern i sin kärlek visade Sonen allt (se citat ovan) har vi allt eftersom tiden gått vågat visa varandra mer och mer av vilka vi verkligen är.

Vårt bästa råd är att vara så transparent det går, så långt du förmår. Har någon av er sår från det förflutna som försvårar transparensen, sök gärna själavård på individuell basis först.

Börja med att prata med varandra om vad ni tänker kring hemligheter och transparens. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar