Kärleken

”Att älska varandra, är en order!”

”Att älska varandra, är en order!”

 

Välkommen till veckans bloggpost om att Jesus faktiskt ger oss en order att vi ska älska varandra. I bibelordet nedan läser vi om när Jesus ger sina efterföljare ett nytt bud (order/befallning) att vi SKA älska varandra. Om du vill följa Jesus älskar du inte bara din partner när du känner för det, utan för att Gud först har älskat dig . Vi läser dagens inspirationsord:

Nu ger jag er ett nytt bud: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra! Genom att ni älskar varandra ska människorna förstå att ni är mina lärjungar.” /Johannesevangeliet 13:34-35 nuBibeln

Vi lever i en tid där kärlek ofta kopplas till att känna kemi med någon, att vara kär eller att känna sig förälskad. Dessa saker kan förvisso vara en trevlig krydda i livet, men biblisk kärlek går mycket djupare än så. Agápe (αγάπη) är ett grekiskt ord som betyder kärlek. Agápe används i både modern och klassisk grekiska, och är det vanligaste ordet för kärlek i Nya Testamentet. I klassisk grekiska innebär agápe att älska människor oförbehållsamt, eller kärlek till och från Gud. Det är med denna kärlek som Gud först har älskat oss (osjälviskt och utgivande). Med denna kärlek är vi också kallade att älska varandra.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

För att följa Jesu order måste du lära dig lita på den helige Ande

Tänk om man kunde göra en stor gallupundersökning och fråga människor i alla åldrar, i alla olika världsdelar: “Vad är det viktigaste i livet?” Vad skulle de vanligaste svaren vara? Antagligen skulle många svar handla om kärlek på olika sätt. När en man ställde en liknande fråga till Jesus, svarade han att det viktigaste i livet är: “Älska Gud och älska människor!” (Matteusevangeliet 22:36-40).

Orden älska och kärlek har blivit väldigt slitna och tappat mycket av sitt innehåll. Vad betyder de egentligen? Bibeln betonar att verklig kärlek inte bara är en flyktig känsla eller romantiska ord, utan biblisk kärlek är praktisk och konkret: “Låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning” (Första Johannesbrevet 3:18).

Jesus säger i dagens inspirationsord: “Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra!” Är det verkligen möjligt att leva så? Någon har sagt: “Kärlek är att vilja den andres bästa”. Ingen kan alltid KÄNNA varma känslor för sin partner, men det går att försöka älska i handling oavsett känsla. Framför allt vill Gud som är kärlekens källa, hjälpa oss att älska när vi ber om det.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid lyckats följa Jesu order om att älska varandra. Ibland har våra negativa känslor tagit över, och vi har både sårat och förminskat varandra. Men det vi har lärt oss är att be den helige Ande om hjälp. Det står i Romarbrevet att Guds Ande hjälper oss i vår svaghet, och detta är ett ord värt att stå på. 

Prata med varandra om vad ni tänker kring att kärlek inte är ett val, utan en order. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att hjälpa er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar