Transparensen

”Vågar ni leva i i ljuset?”

”Vågar ni leva i i ljuset?”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill prata lite om vad det innebär för ett kristet par att leva i ljuset. Det har att göra både med tillit och transparens, samt en stor dos kommunikativ kärlek. Här kommer dagens inspirationsord:

Den den som älskar sina troende syskon (inklusive sin partner) fortsätter att leva i Guds ljus, och inget får honom att snubbla och falla i synd. /Första Johannesbrevet 2:10 

För att upptäcka vad uppriktig kärlek är, behöver vi förstå att tillit är en avgörande aspekt inom relationsskapande arbete. Vissa forskare säger att det tar tre år att bygga upp tillit, men bara en sekund att rasera den. Som vi ser det är tillit och transparens två viktiga räls, för att kärlekens tåg ska tuffa på i ditt äktenskap. Men vad är det mer som behövs, för att er kärlek ska trivas i ljuset?

 

 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

 

Att leva i ljuset kräver kommunikativ kärlek – och handling…

Vi har här på Parbloggen pratat mycket  om att visa kärlek, även när våra känslor inte är på topp. Vi har också skrivit mycket om att älska uthålligt och överlåtet. När vi nu idag talar om att våga leva i ljuset, återvänder vi till vikten av kommunikativ kärlek.

När vi råkat ut för frestelser i vårt äktenskap, i form av attraktion till andra än vår partner – har detta varit extra viktigt. För att undvika svartsjuka kan det vara bra att först uppsöka en själavårdare att bedja med, när sådant inträffar. Oftast klingar attraktionen ut av sig själv, om du inte när den. Men vi har eftarenhet av att det tagit så lång tid som ett halvår, innan den försvann. 

Att leva i ljuset innebär alltså inte att du ska vara okänsligt ärlig, i alla lägen. Du vill ju inte göra din partner osäker i onödan, men viktigt är att du ALDRIG någonsin uppmuntrar attraktioner som uppstår utanför ditt äktenskap!

Med det sagt så vill vi gärna rekommendera att ni samtalar om det, när attraktionen väl mist sin kraft. Om båda visar omsorg om den andre när man berättar, leder ofta erfarenheten till att ni fogas samman ännu mer. Tilliten och transparensen ökar, när din partner förstår att du är överlåten till ert äktenskap och kan hantera frestelser utifrån.

För Tomas del var det en vacker kvinna på hans arbetsplats som flirtade väldigt kraftigt med honom, under tiden som Mia var höggravid. Detta är ett exempel på när Tomas upplevde attraktion, på annat håll. För Mias del uppstod en attraktion utifrån när en lärare på universitetet, höjde hennes intellekt till skyarna och hon kände sig djupt smickrad. Denne lärare försökte sedan under lång tid bjuda ut Mia, som envist tackade nej. Båda dessa erfarenheter var naturligtvis jobbiga, men så här i backspegeln kan vi båda skratta åt dem. Dock var det avgörande, att vi fortsatte att leva i ljuset och inte gav efter för frestelserna.

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du och din partner vill förhålla er till att försöka leva i ljuset – och undvika olika frestelser som kommer i er väg. Vi är ju inte mer än människor, och vi kan inte styra att attraktion på annat håll uppstår. MEN, vi kan ha en plan för hur vi ska hantera det. Först be, och samtala gärna med en själavårdare. Sedan, undvik personen i fråga så mycket som det går. Slutligen vänta, och låt lågorna naturligt slockna. Lägg så att säga inga nya vedträd, på brasan 🙂

Vi har varit gifta i över trettio år och kan ärligt erkänna, att det har hänt att vi känt attraktion till andra än vår partner. Genom att be, söka hjälp och låta bli att uppmuntra de ovälkomna känslorna – har vi kommit igenom. Det har inte alltid varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Samtala nu tillsammans om vad ni kan göra för att leva i ljuset, och vilken strategi mot otrohet som kan funka för just er. Bestäm sedan hur ni går vidare. Be också den helige Ande beskydda ert äktenskap.  

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Vågar ni leva i i ljuset?”

Skicka Kommentar