Andligheten

”Vi är älskade av Gud”

”Vi är älskade av Gud”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill påminna dig om grunden för all mänsklig kärlek, nämligen Guds utgivande kärlek till dig och mig. Vi är älskade av Gud. Guds kärlek är så stor, att han tog ditt straff och gick i döden för att bevisa sin kärlek. Här kommer dagens inspirationsord:

Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och ett säkert hopp, uppmuntra era hjärtan och ge er kraft att alltid göra och säga det som är gott. /Andra Thessalonikerbrevet 2:16-17

Aposteln Paulus skriver: ”Mitt i allt vinner vi en fullkomlig seger genom honom som har visat oss sin kärlek. Jag är övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu finns eller som kommer att finnas i framtiden, varken krafter i höjden eller i djupet eller något annat i skapelsen – kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.” (Romarbrevet 8:37-39). Detta bibelord är den bästa grund för alla äktenskap att stå på. Att vi verkligen förstår att vad som än händer i livet, kan ingenting skilja oss från Guds kärlek.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Själva Guds natur är kärlek

Guds kärlek är ett centralt begrepp inom monoteistiska, personliga gudsuppfattningar. Det är den kärlek Gud har till oss. Inom kristendomen kallas Guds kärlek till människorna och världen för agape (grekiska ἀγάπη). Det mest kända exemplet är troligen från Johannesevangeliet 3:16 ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.”

Volymer av texter har skrivits om Guds egenskaper, men när det destilleras till de mest grundläggande kategorierna är Gud kärlek (1 Joh 4:8), liv (Jeremia 10:10/Uppenbarelseboken 22:1) och helighet (Psaltaren 99). Och i verkligheten är Guds liv och helighet, ett uttryck för hans stora kärlek:

Kärlek ger, så Gud ger liv. Kärleken önskar det bästa, så all helighet utgår från en älskande Gud. Kärlek är inget Gud väljer att göra eller ge. Det är själva kärnan i vem han är. Gud älskar inte bara – Han är kärlek (1 Joh 4:16). Det motiverar alla Guds handlingar, styr hans aktiviteter och återspeglar hans önskningar (1 Joh 4:10). 

Bli smittad av Guds kärlek

Om Guds innersta väsen är kärlek, och allt Gud gör drivs av kärlek – kan du känna dig fullkomligt trygg i Guds kärlek till dig. Och när du känner dig helt trygg i Guds kärlek till dig, kan du ösa ur den kärleken till alla runt omkring dig. Inklusive till din partner. Skälet till att vi tar upp detta med att bottna i Guds kärlek, är att vi till vår stora sorg ser par som skiljer sig för att de saknar detta. Bibeln säger att vi älskar för att Gud först har älskat oss, så att känna sig älskad av Gud är den bästa grunden för ett livslångt äktenskap!

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att låta källan till din kärlek, komma från Gud. På så sätt kan du vara säker på att du öser ur en källa som aldrig sinar. Våra egna källor till kärlek kan torka ut, men om vi tar emot Guds kärlek håller vi i längden. Detta kan ju låta enkelt i teorin, men kan ibland kännas svårare i praktiken. Om du själv har vuxit upp i en kärleksfattig miljö, kan det ta tid att verkligen lita på Guds kärlek. Det kan till och med vara så att du behöver söka själavård, för att dina sår från det förflutna ska kunna läka.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid bottnat i Guds stora kärlek till oss. Genom vår egen trasighet har vi ibland betett oss mycket kärlekslöst. Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi dock lyckats bryta dåliga mönster. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni kan göra för att låta kärleksrelationen vara grundad i Guds kärlek till er. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar