Överlåtelsen

”Lever ni i fullkomlig enhet?”

”Lever ni i fullkomlig enhet?”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi ska fundera på vad det egentligen innebär, när Jesus säger att ett äkta par ska vara såsom ett – oskiljbara. Vad betyder denna enhet, i en värld där individualismen ses som själva utgångspunkten för många? Här kommer dagens inspirationsord:

Jesus ber till Fadern: ”Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem för att de ska bli ett så som vi är ett, jag i dem och du i mig, så att deras enhet blir fullkomlig.” /Johannesevangeliet 17:22-23 nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då även kristna par pratar om egentid och om att utveckla sig själva. Vissa har genom denna livsstil upptäckt hur de snarare glidit isär, än växt ihop. Är det då fel att vilja satsa på sig själv när man är gift? Naturligtvis inte, men som vanligt handlar det om prioriteringar. Vem och vad sätter du först i ditt liv?

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

”De är inte längre två utan ett”

Jesus sa: ”Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett (vara förenade, oskiljbara). De är inte längre två utan ett (citat från Första Moseboken 2:24). Det Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt (separera).” /Matteusevangeliet 19:5-6

Dessa ord från Jesus är mycket mer utmanande än vad som först framgår. Att två människor ska uppnå en sådan enhet att de blir som ett, är det verkligen möjligt – eller ens önskvärt? Svaret är ja. Enhet är något mycket viktigt som Bibeln säger att vi ska sträva efter. Låt oss titta på ett bibelord som belyser detta:

Gör allt för att bevara Andens enhet genom fridens band: En kropp och en Ande, såsom ni också har blivit kallade till ett hopp, vid er kallelse.” Efesiserbrevet 4:3-4

Vad menar Bibeln med ”enhet”?

Enheten som Bibeln säger att vi förväntas sträva efter har alltså både en inre (andlig/själslig) och en fysisk del. Den fysiska enheten uppnår ett kristet par genom samlaget, där man helt och fullt uppmuntras ge sig själv till den andre. Om båda gör så, blir man här fysiskt ”ett kött” – på moderna svenska ”en kropp”.

Den inre enheten uppnår man genom att be och söka Gud tillsammans, och undvika allt som vill splittra gemenskapen man har med varandra. Första Korinthierbrevets första kapitel förmanar oss att vara eniga i vårt tal, och inte låta någon splittring slå rot mellan oss. Men det går djupare än så, samma bibelord säger att vi ska vara fullkomligt förenade i samma sinnelag. ”Samma sinnelag som vem”, undrar kanske du? Jo, samma oegoistiska och utgivande sinne som Jesus själv.

Paulus skriver i Filipperbrevet två: ”Låt det sinnelag råda hos er, som också fanns hos Kristus Jesus”. Vad är det för ett sinnelag? Jo, det är ett sinnelag som gör att man inte bara tänker på sitt eget bästa, utan än oftare på andras. Fri från självhävdelse och fåfänga. Ödmjuk och full av kärlek. Paulus skriver också att ett sådant levnadssätt, är det enda som är värdigt Kristi evangelium. 

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid lyckats leva i fullkomlig enhet. Ibland har både prövningar utifrån och tankar inifrån, sått splittring i vårt äktenskap. Som alltid är vägen framåt då att bekänna för varandra vad som splittrar, be om förlåtelse och sedan låta Anden åter knyta oss samman med fridens band. 

Prata med varandra om vad ni tänker kring att leva i fullkomlig enhet, och vad det innebär för er. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande om hjälp.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar