Överlåtelsen

”Gör inte som världen gör!”

”Gör inte som världen gör!”

 

Välkommen till veckans bloggpost om att inte göra som världen gör. Men hur ska vi då bete oss, det enda livsmönster som går att efterleva är väl världens? Nej, du och jag är kallade att vara av himlen, vi ska leva på ett himmelskt vis. Vi ska inte anpassa oss efter den här världen, utan istället leva såsom Gud vill att vi ska leva. Här kommer dagens inspirationsord:

Jesus säger: ”Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen utan jag har valt ut er ur världen…” /Johannesevangeliet 15:19 nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då många kristna lever på samma sätt som alla andra, men detta är inte livet som Jesus kallat oss till. Vi ska leva på ett helt annorlunda sätt, vi ska gestalta himlen så att människor omkring oss ser att vi har något som är fundamentalt annorlunda. 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

”I världen men inte av världen”

Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld (Första Johannesbrevets femte kapitel). Det är härifrån det urkristna ordspråket ”i världen men inte av världen” kommer. De första kristna såg det som mycket viktigt att leva annorlunda. Deras mission gick ut på att locka världens människor att komma till Kristus, genom att inte längre leva på världens sätt.

Ibland har man missuppfattat detta med att vi inte ska vara av världen, genom att tro att vi ska stänga in oss i en grotta någonstans och avskilja oss från denna världens människor. Men då har man förlorat innebörden med ”i världen men inte av världen”. Det kristna livet är utåtriktat och missionerande, vi är inte kallade att isolera oss.

Gud har skapat världen, älskar världen och vill att vi ska sprida evangelium till hela världen. Men många kristna lever exakt som alla andra. Man har samma livsstil, samma prioriteringar och samma livsmönster. Men det är ju VI som ska sprida Guds budskap till världen, inte världen som ska sprida sitt budskap till oss. Det står i Romarbrevet 12:2 ”Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill: vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt.”

Vad menar Bibeln med ”världen”?

När Bibeln talar om världen syftar den ofta på egoism och den stolta attityd, som gör att alla vill gå sin egen väg. Detta val gör vi för att främja oss själva, men ofta sker detta tyvärr på bekostnad av vårt andliga väl. Som det står i Markusevangeliets sextonde kapitel: ”Vad hjälper det dig om du vinner hela världen, men förlorar din själ?”

Man skulle kunna säga att världen är allt det som inte har sin grund i Guds vilja och Guds kärlek, allt det som driver oss bort från Gud. Ytterst handlar det om en slags inverterad kärlek, med fel ursprung och riktning. Istället för att vara utgivande, blir den självisk. Världens väg, är inte Guds väg…

”Älska inte världen och det som finns i den, för om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Allt det som finns i världen, de fysiska begären, ögonens begär, livet man skryter över, sådant kommer inte från Fadern, utan från världen. Och världen ska gå under med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt.” Första Johannesbrevets andra kapitel

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid lyckats undgå att påverkas av världens värderingar. Trots detta är vi kallade att ledas av Guds ande, och inte av den här världens ande (Romarbrevet 8:14). När vi misslyckas ber vi varandra om förlåtelse, och försöker sedan tillsammans – genom Bibeln och bönen –  ta nya tag framåt.

Prata med varandra om vad ni tänker kring att inte göra som världen gör, och vad det innebär för er. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande om hjälp.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Gör inte som världen gör!”

Skicka Kommentar