Varningen

”Varning för orättfärdiga konster”

”Varning för orättfärdiga konster”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill varna dig för att odla en giftig relation, det som i Bibeln kallas för att hålla på med orättfärdiga konster. Giftiga relationer påverkar såklart inte bara ditt äktenskap. Det kan också vara relationer som vi har med en familjemedlem eller en vän. Här kommer dagens inspirationsord:

Fienden (djävulen) försöker genom alla slags orättfärdiga konster lura de människor som inte vill, ta emot kärleken till sanningen som kan rädda dem. /Andra Thessalonikerbrevet 2:10-11

Giftiga relationer (orättfärdiga konster) bygger ofta på ogudaktiga ingredienser som kontrollerande beteende, känslomässiga spel och olika former av utnyttjande. Det är lätt att tro att en giftig relation enbart handlar om fysiskt eller psykiskt våld – men det kan lika gärna röra sig om att andligt trycka ner den andre.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

I en giftig relation skyller vi ifrån oss

Forskningen säger att en giftig relation är farlig för hälsan. På sikt kan den orsaka både fysisk och psykisk sjukdom. En giftig relation bibehålls med någon som vi inte kan fly ifrån. Det är en union som är väldigt stark, intensiv och destruktiv på samma gång. Vi förlorar oss själva i den, och vi blir någon vi inte är. Vi tenderar generellt att skylla på den andre personen. “Han är den giftige”, ”Hon är den giftiga, inte jag”. Här gäller det att stanna upp, och ta sitt eget ansvar. Bara så kan du bli fri.

Det behöver inte vara så att den andre personen är en dålig människa, en psykopat eller narcissist – det kan vara att ni tillsammans är en kombination som tar fram det sämsta ur varandra. Detta är ett mönster som ni med Guds hjälp kan bryta, genom att tala börja sanning om er själva. 

Bekänn era synder för varandra

Även om det kan vara svårt att erkänna fel, är ni faktiskt båda ansvariga för vad som händer i ert förhållande – så lägg inte skulden helt på din partner. För att komma framåt måste ni inse att ingen av er är perfekt. Detta ödmjuka synsätt är vägen till att verkligen kunna lyssna på varandra, utan att bli defensiva.

Ur den moderna bibelöversättningen The Message – på svenska, läser vi om vägen ut ur en giftig relation som kännetecknas av orättfärdiga konster ”Gör alltid så här: Bekänn era synder för varandra och be för varandra, så att ni kan leva tillsammans hälsosamma och helade” (Jakobsbrevet 5:16). Om vi gör detta säger Hebreerbrevets tionde kapitel att Gud förlåter oss, våra orättfärdiga konster och  vår giftiga relation. I denna förlåtelseprocess som sker både horisontellt (mellan dig och din partner) och vertikalt (mellan dig och Gud), kan ni få uppleva ert äktenskap blomstra igen.

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att leva i en giftig relation med orättfärdiga konster (handlingar). Det finns självklart många olika platser på skalan som du och din partner kan befinna er på. Det gäller som man säger att ”mota Olle i grinden”, och stoppa även de första tecknen man ser. Annars sprider sig giftet sakta men säkert, och innan man vet ordet av har man fastnat i en ond cirkel av spydigheter och ständiga tjuvnyp.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi ibland varit både elaka och kärlekslösa mot varandra. Vi har stundtals fastnat i en loop av orättfärdiga konster, som varit destruktiv. Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi dock lyckats bryta dåliga mönster. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni kan göra för att bryta eller undvika giftiga inslag i er relation. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Varning för orättfärdiga konster”

Skicka Kommentar