Tjänandet

”Vill du tjäna din partner?”

”Vill du tjäna din partner?”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi utmanar dig att gå steget längre och inte bara älska, utan även följa i fotspåren av Jesus och bestämma dig för att tjäna din partner. Att sträva efter att tjäna istället för att tänka på sig själv först, är Bibelns radikala budskap till dig och mig idag. Här kommer dagens inspirationsord:

Syskon, ni är kallade till frihet. Men utnyttja inte friheten till att följa er gamla mänskliga natur, utan tjäna varandra i kärlek. /Galaterbrevet 5:13   nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då många par – när åren går – börjar fokusera allt mer på sig själva. ”Vad får jag egentligen ut av mitt äktenskap nu för tiden”, undrar de. Tänk om vi skulle ta och vända på frågan och säga, ”Vad kan jag tillföra relationen just nu?” och ”Hur kan jag tjäna min partner bäst idag?” 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Vad är tjänande?

För det första är det frivilligt. Om din partner eller någon annan försöker tvinga dig att tjäna, är de fel ute. För det andra är det en gåva, som du kan VÄLJA att ge den andre. Om du vågar kan du till och med fråga hur du bäst kan tjäna din partner, för att han eller hon ska mår bra. Men då får du också vara beredd på att det kan komma svar du inte väntat dig 🙂

Vad säger Bibeln om att tjäna?

För att förstå varför tjänande är så stort i Guds ögon, behöver vi inse att kärlek i Bibelns värld alltid är mer än en känsla. Kärleken innefattar något aktivt, och den tar sig uttryck i handling. Därför kan också Johannes i sitt första brev skriva: ”Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning”.  Kärleken och tjänandet är två sidor av samma mynt. Den som älskar tänker mer på den andres behov än på sina egna. I Första Petrusbrevet 4:10 står det: ”Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former.”

I Markusevangeliet pratar Jesus om tjänande. Två lärjungar har precis bett om att få bli befordrade över de andra. Jesus sammankallar lärjungaskaran och säger: ”Ni vet att de som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid tjänat varandra med glädje. Ibland har det tagit emot och vi har tänkt mer på vårt eget bästa, än den andres. Genom förlåtelsen och bönen har vi dock lyckats stoppa våra egoistiska handlingar. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata med varandra om vad ni tänker kring att välja Jesu väg, och tjäna varandra. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Vill du tjäna din partner?”

Skicka Kommentar