Föräldrarna

”Älskar du föräldrarna mer?”

”Älskar du föräldrarna mer?”

 

Välkommen till veckans bloggpost om relationen till dina föräldrar. Den kan ju se ganska olika ut, men i ett kristet äktenskap är tanken att du vid giftermålet flyttar din lojalitet helt till din partner. Vi läser dagens inspirationsord:

Jesus säger: ”Men om någon älskar sina föräldrar mer än mig, är han inte värdig att tillhöra mig.” /Matteusevangeliet 10:37 nuBibeln

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Vi kan ha starka kärleksrelationer med många, samtidigt som vi mår bra av att veta vilka av dem som är högst prioriterade. Detta påverkar nämligen var vi lägger vår tid, vårt fokus och engagemang – samt NÄR vi gör det.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt säga att vi inte alltid lyckats ha ett sunt förhållande till våra föräldrar. Kärleksbanden bakåt, kan ibland hindra oss att på ett sunt sätt växa ihop med man eller fru. Bibeln säger i Matteusevangeliet 19:5-6: ””Därför ska en man lämna sina föräldrar och hålla sig till sin fru, så att de två blir ett. De är alltså inte längre två utan ett.” Målet med att sätta kärleksrelationen till sin partner först, är att bli ett (enade).

Att hitta känslan av enhet i parrelationen, och att prioritera den framför relationen till sina föräldrar är nyckeln i dagens blogg. Och kom ihåg att det inte bara är bra relationer till föräldrarna som stjäl fokus, utan även dåliga.

Ett provocerande ord i dagens citat från Jesus är ”tillhöra”. Att ge upp prioriteringen av föräldrarelationen för att tillhöra Jesus. ”Men det kan man väl ändå inte överföra på äktenskapet”, frågar kanske du. Kanske inte i sin fulla betydelse, men om man tänker sig en slags vald hängivelse så kan det inspirera. Vi säger ju att vi tillhör den och den föreningen, kyrkan eller klubben. Men det betyder inte att de äger oss, utan visar bara på vårt engagemang.

Börja med att prata med din partner om hur ni skulle vilja att relationerna till föräldrarna fungerar. Testa sedan att praktisera nya sätt att hänge er åt varandra (bekräfta tillhörighet). Be också den helige Ande om visdom och kraft.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” (Från ”Kärlekens lov” – Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska.

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra.
/Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

2 Kommentarer på “”Älskar du föräldrarna mer?”

Skicka Kommentar