Överlåtelsen

”Bindas samman genom kärlek”

”Bindas samman genom kärlek”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vår uppmuntran till dig som läser är: ”Låt er bindas samman genom kärlek”. Att bindas samman kan ju låta negativt, men om vi tittar på synonymerna förena, länka och ankyta – får kanske termen binda en mer positiv klang. Här kommer dagens inspirationsord:

Mitt mål är att ni ska bli modiga, att ni ska bindas samman genom er kärlek till varandra, och att ni ska få kunskap om Guds hemliga plan, som är Kristus själv, så att ni blir fullständigt trygga. Kristus är ju den som avslöjar Guds vishet och kunskap, en skatt som tidigare varit gömd. /Kolosserbrevet 2:2-3 – Levande Bibeln

Vi befinner oss i en tid där frihet och självförverkligande är honnörsord, och då kan ju tanken på att bindas samman med sin partner verka främmande. Men Bibeln går så långt som att säga att ett äkta par ska vara ett kött. Alltså vara så sammanbundna att man blivit ett hjärta och en själ. Detta betyder inte att de båda individernas personligheter suddas ut, utan handlar om en inre enhet som den helige Ande manar fram.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Lär dig förstå kärlekens årstider

Vår personliga erfarenhet av att bindas samman genom kärlek, är att lyfta fram ordet UTHÅLLIGHET. När vi var nygifta sa vi ibland att det var våra olikheter som gjorde att vi drogs till varandra. Detta kan ju låta romantiskt när man är nyförälskad, men när barn och vaknätter kommer kanske charmen bleknar.

Vi har haft perioder i vårt äktenskap där vi av olika skäl, varit mycket nära att ge upp. Andra stunder har vi med nöd och näppe tagit oss igenom vardagens tristess. Vi har även haft hektiska år, när det känts som att livet bara swishar förbi. Men det som till syvende och sist bundit oss samman, är ändå uthållighet. 

Att uthållighet är det som binder kärleken samman, kan ju låta oromantiskt. Men när man är uthållig genom de svåra passagerna i livet, får man som belöning även uppleva hur kärlekens trädgård blommar igen. Efter mörka höstdagar och kalla vintrar, kommer åter våren och sommaren när allt plötsligt ljusnar. Sedan kanske parförhållandet får uppleva en ny höst och vinter, men då har uthålligheten hunnit skapa en trygghet i hur kärlekens olika årstider fungerar. Det är denna uthållighet född i Guds Ande, som binder er samman.

Bibeln säger att uthållighet är nyckeln

Ur den moderna bibelöversättningen The Message – på svenska, läser vi om hur vi måste hålla ut och hålla fast vid Guds plan i väntan på det utlovade målet (Hebreerbrevet 10:36). Guds plan för ditt äktenskap är att det ska hålla livet ut, och målet för er två – är att kärleken ska binda er samman. I Jakobsbrevets första kapitel står det att om vi består provet när vi utsätts för livets prövningar, så genererar det uthållighet. Och uthålligheten binder sedan samman er kärlek, det är iallafall vår erfarenhet…

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du ställer dig till detta med att bindas samman i kärlek, genom uthållighet. Kanske blir det lite lättare för tanken om vi återknyter till synonymerna för binda. Visst vill du anknyta till din partner? Eller vara förenad i kärlek, som en länkögla ihopsatt med en annan länk? För att hålla siktet på målet kan det vara bra att fundera lite på metaforen med årstider. Vilka årstider har just din relation gått igenom, och var befinner ni er nu? Glöm inte att årstider växlar, men Guds kärlek för er består!

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid vandrat uthållighetens och kärlekens väg. Genom förlåtelsen och bönen har vi ändå lyckats ta oss igenom de jobbiga åren. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om hur ni kan odla uthållighet i kärlekens trädgård, för att klara eventuella torrperioder. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er. 

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Bindas samman genom kärlek”

Skicka Kommentar