Tilliten

”Låt er kärlek vara kraftfull”

”Låt er kärlek vara kraftfull”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill reflektera lite över den stora tillgång i vardagen som kärlekens eld för med sig. Genom vår egen erfarenhet vet vi att kärleken är den största kraft vi mött i våra liv. Med Gud i ekvationen är kärleken stark som en tretvinnad tråd. Här kommer dagens inspirationsord:

För Gud gav oss inte modlöshetens, feghetens, osäkerhetens och rädslans ande – utan kraftens, möjlighetens, kärlekens och det sunda sinnets ande. /Andra Timotheosbrevet 1:7

Ibland kan det vara lätt att fastna i att man fokuserar på olika problem som kan uppstå i ett äktenskap. Därför vill vi påminna om den oerhörda kraft som kärleken tillför livet. Vad vore vi människor utan kärlek? Hur meningslöst vore inte livet utan kärlekens förvandlande kraft? Som Bibeln säger: ”Nu består tro, hopp och kärlek – dessa tre – men störst av dem är kärleken”.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

Kärlek är en trestegsdans – där tredje steget avgör

Det finns anknytningsforskning kring hur en relation utvecklas. För att göra det lite enklare att förstå skulle vi kunna likna äktenskapet vid en dans, som båda parter måste lära sig för att det ska fungera.

Det första steget handlar om hur man börjar med att bygga tillit genom att knyta an till varandra, medan det andra steget handlar om hur man hanterar konflikter som tillfälligt bryter känslan av anknytning. När vi först knyter an till varandra och påbörjar vår dans, brukar det ofta kännas enkelt. I denna fas är vi förhoppningsvis förälskade, och dras till varandra som magneter. Vi knyter då an utan större ansträngning.

Det andra steget handlar som sagt om när känslan av anknytning bryts, till exempel genom ett bråk. Då bryts tillfälligt den anknytning man tidigare upplevt. Detta är inget att vara rädd för, utan en naturlig del av denna vackra och kraftfulla dans – som kärleken är. Att bevara en trygg anknytning i ert äktenskap handlar inte om att frukta att den tillfälligt kan brytas, utan om att alltid ha siktet inställt på tredje steget.

 

Connect – disconnect – reconnect

Det tredje steget handlar om att hitta sätt att återanknyta. Hur man gör detta är unikt för varje par, men det handlar om att finna lekfulla och kärleksfulla sätt att hitta tillbaka till varandra. Trestegsdansen utvecklas i alla vuxna relationer som varar över tid. Hur vi mår och har det i vårt äktenskap, kommer att vara beroende av hur duktiga vi är på att ta steg tre – att återanknyta. Vi behöver hjälpa varandra att både vara tålmodiga när dansen stannar upp, och att vässa våra strategier för att hitta tillbaka till kärleksdansens helande kraft (återanknytning).

Själva avbrottet i dansen är inte problemet. Alla livslånga relationer följer samma mönster: Vi får kontakt (dansar harmoniskt), något sker som skapar ett avbrott på kontakten (känslan av anknytning) – och vi möts igen. Trygg anknytning handlar om att vi som par övar oss i att återanknyta till varandra när dansen hamnat i otakt, och att inte fördröja avbrotten längre än nödvändigt. 

Connect – disconnect – reconnect. Eller kontakt-kontaktbrott-återanknytning, som är de kanske litet mindre rytmiska namnen på svenska. Anknytningsforskningen (som visar hur vi formar relationer och hur relationer formar oss), sätter ord på hur denna dans varar livet ut. Att vara trygg i vår anknytning till vår partner,  är att våga ta dessa tre danssteg, om och igen och igen.

 

 

Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken

Låt er kärlek vara kraftfull, och se på den som en flammande eld som inte ens mäktiga vatten kan släcka! Som efterföljare till Jesus startar många av våra svagheter och synder i våra tankar. Det som sker där speglas sedan i det vi gör och säger. Sträva därför efter tillit och att tänka positiva tankar om din partner och ditt äktenskap.

Bär din partner ”som ett sigill vid ditt hjärta, som ett sigill vid din arm. Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den”. /Höga visan 8:6-7 

 

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att låta er kärlek vara kraftfull. Dämpa inte de starka kärleksuttryck som är specifika för just dig och din partner. Lägg varje dag ny ved på den kärlekseld, som inte ens mäktiga vatten kan släcka. Och om det ibland känns jobbigt, ge inte upp utan återgå så snart det går till tredje steget i kärleksdansen. 

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid låtit vår kärlek vara kraftfull. Inte heller har vi alltid lyckats med vår kärleksdans.  Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi dock lyckats bryta dåliga mönster. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Samtala nu med varandra om vad ni kan göra för att er kärlek ska vara kraftfull. Prata också om trestegsdansen. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

3 Kommentarer på “”Låt er kärlek vara kraftfull”

Skicka Kommentar