Uthålligheten

”Kärleken kan bli större”

”Kärleken kan bli större”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill uppmuntra dig att tro på att er kärlek kan växa och bli större. Detta sker dock inte av sig själv utan kräver tålamod, uthållighet och en vilja till mycket relationsarbete. Här kommer dagens inspirationsord:

Syskon, vi måste alltid tacka Gud för er, och det finns goda skäl till det, för er tro fortsätter att växa och er kärlek till varandra blir hela tiden större. /Andra Thessalonikerbrevet 1:3

Vi befinner oss i en tid där många inte är beredda att satsa på det relationsarbete som krävs, för att kärleken ska bli större och hålla livet ut. 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Tror du på att kärleken kan bli större?

Under hela förälskelseperioden upplever vi de positiva sidorna av kärleken, svårigheterna kommer oftast senare. Förväntningar och försvarsstrategier kolliderar och båda känner sig svikna av den andre, eftersom ingen får alla sina behov uppfyllda. Det här är en fas som de flesta par behöver anstränga sig för att komma igenom, men hur svårt det blir beror till stor del på i vilken utsträckning individerna i paret bär oläkta känslomässiga sår med sig. Sår som bara tiden och Gud kan hela.

Vad ni kan göra för att växa i kärlek – enligt modern psykologi
  • Prioritera relationen.
  • Lyssna när du lyssnar!
  • Gör kärleksfulla handlingar.
  • Håll ut även när det känns jobbigt!

 

Att ösa ur kärlekens källa

Ur den moderna bibelöversättningen The Message – på svenska, läser vi om hur vägen till att växa i kärlek är att ösa ur kärlekens källa, som är Kristus. ”Se till att ni inte stannar på småbarnsstadiet /…/ Gud vill att ni ska bli vuxna, lära känna hela sanningen, och sprida den med kärlek – så att ni på alla sätt kan vara som Kristus, som är källan till allt ni gör.” (Efesierbrevet 4:14-15).

Så om du vill att er kärlek ska bli större måste du förstå att det enligt Bibeln handlar om mognad. Gud vill att du ska bli vuxen och ösa ur kärlekskällan Kristus.

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att uthålligt låta kärleken i ditt äktenskap mogna och bli större. Ett nyckelord som genom åren hjälpt oss hålla ut, är ordet RELATIONSARBETE. Om du förstår att detta arbete är lika krävande och viktigt som alla andra arbeten du kan tänkas ha – har du nått en stor insikt, som många saknar.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid prioriterat det relationsarbete som hjälper kärleken att bli större. Genom förlåtelse och uthållighet har vi ändå fått se vår kärlek växa, år efter år. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni kan göra för att satsa på det relationsarbete som krävs för att er kärlek ska växa. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar