Pengarna

”Ni ska inte älska pengar”

”Ni ska inte älska pengar”

 

Välkommen till veckans bloggpost om att inte älska pengar eller jaga efter jordisk rikedom. Som kristna par kan vi ju ha olika bakgrund och syn på hur vi ska förhålla oss till pengar och konsumtion. Vi läser dagens inspirationsord:

Jesus säger: ”Ingen kan tjäna två herrar, för antingen kommer han att hata den förste och älska den andre, eller att hålla sig till den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna Gud och mammon samtidigt.” /Matteusevangeliet 6:24 nuBibeln

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

Ordet mammon kommer av det arameiska ordet mamonas och betyder förmögenhet, rikedom eller jordisk egendom. I Första Timoteusbrevet 6:10 står det: ”Kärleken till pengar (inte pengarna i sig själva, utan kärleken till dem) är roten till allt ont”. Här är det viktigt att peka på att vår konsumtion ofta avslöjar våra prioriteringar.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt säga att vi inte alltid fattat rätt beslut vad gäller pengar. Vi har genom åren trillat i olika diken av både över- och underkonsumtion. Nu strävar vi efter att leva ett enkelt liv.

Det kan vara lätt att instinktivt vända sig mot dagens rubrik, och svara ”Jag älskar inte pengar”. Men som en vän till oss från Kina sa en gång: ”Kärlek visar du först och främst genom dina handlingar, inte med ord”. Klokt sagt. Så om du tittar på ditt kontoutdrag, kan du kanske se genom dina handlingar vad du lägger din tid och dina pengar på. Och sedan utifrån detta dra slutsatser kring vad du älskar.

Det sägs att frågor som rör ekonomi, hör till de vanligaste bråken mellan par. Som kristna är vi kallade att söka Guds rike först, och sedan lita på att vi kommer få det vi behöver (Matteusevangeliet 6:33). Utmanar detta dig?

Börja med att berätta för din partner om hur du tänker kring en biblisk ekonomi. Testa sedan att praktiskt planera hur ni ska söka Guds rike först med era tillgångar. Be också den helige Ande att leda er och fylla alla era behov.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” (Från ”Kärlekens lov” – Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Ni ska inte älska pengar”

Skicka Kommentar