Pengarna

”Vill ni bli rika tillsammans?”

”Vill ni bli rika tillsammans?”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill reflektera lite över jakten på rikedom. Det finns två sidor av detta mynt. Om ni strävar efter pengar blir detta med tiden till en ond rot i ert äktenskap, men om ni strävar efter förnöjsamhet vinner ni sann rikedom. Här kommer dagens inspirationsord:

Och visst är fromheten* en rikedom, om man kan vara nöjd med det man har. Vi hade inget med oss när vi föddes, och vi kan inget ta med oss när vi dör. Om vi har mat och kläder, så ska vi vara nöjda. De som vill bli rika råkar ut för många frestelser och faller offer för dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Genom den har många övergett sin tro och vållat sig själva (och sin partner) mycket lidande. /Första Timotheosbrevet 6:6-10

*Fromhet är en livshållning präglad av ödmjukhet och gudsfruktan (vördnad) – innebär ett innerligt personligt förhållande till Gud och sin gudsupplevelse.

Till att börja med vill vi rätta till ett vanligt missförstånd. Många tror att det står i Bibeln att pengar är roten till allt ont, men så är inte fallet. Det står att ”KÄRLEKEN till pengar är roten till allt ont”. Denna betoning är viktig att komma ihåg. Vill ni bli rika på riktigt? Ja, då är gudsfruktan i förening med förnöjsamhet verkligen en stor vinning. Något som håller i längden.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

Bråk om pengar tär på relationen

En av de vanligaste orsakerna till att ett förhållande förstörs är ekonomi och pengar. Efter otrohet är bråk om pengar den vanligaste orsaken till att två parter går isär. Och förutom städning och jämställdhet är faktiskt vardagsekonomi en av våra vanligaste anledningar till att vi bråkar med varandra, enligt en undersökning från bolåneföretaget SBAB.

Att ständigt ryka ihop om pengar med sin partner tär på relationen. Trots att många gärna drar ut på det så länge det går, är det nästintill omöjligt att ha en lång relation utan att ta upp ämnet pengar. Eftersom det finns många olika sätt att se på ekonomi, blir det lätt en källa till konflikt. Familjerådgivaren Annika Lindén råder alla par att göra grundjobbet tidigt i relationen, det vill säga att sätta sig ner och prata om sina tankar om pengar och hur de ska fördelas.

– Det är vanligt att man tänker att ens partner har samma syn på ekonomi som en själv, trots att så ofta inte alls är fallet. Den ena kanske förknippar pengar med trygghet och gärna sparar på hög, medan den andra tycker att pengar är lika med frihet och gärna köper lyxiga saker. Man navigerar helt enkelt utifrån två olika kartor. Men kom ihåg att det alltid finns en risk att de val man gör med sina pengar – kan få betydelse för känslan av samhörighet, intimitet och kärlek i relationen.

 

Hur ni kan bli rika genom förnöjsamhet

Förnöjsamhet är en gåva som Gud ger till dem som lever efter hans vilja. Bibeln säger i Filipperbrevet 4:12-13 ”Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”.

Förnöjsamhet kommer från en ödmjuk inställning till livet, och förtröstan på Gud. Bibeln säger i Psaltaren 131:1 ”Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd”.

Förnöjsamhet kommer från överlåtelse till Kristus. Bibeln säger i Matteusevangeliet 6:24” ”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (rikedom eller jordisk egendom)”.

 

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att jaga efter rikedom, och i så fall vilken slags rikedom. Fundera gärna över om pengar för dig är en drivkraft, eller om du istället känner dig förnöjd. Dagens inspirationsord uppmuntrar er att se fromhet och gudsfruktan (respekt för Gud och hans ord) som en rikedom. Hur känns det?

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid hanterat våra pengar på ett bra sätt. Inte har vi heller alltid känt oss förnöjsamma. Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi dock lyckats bryta dåliga mönster. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni kan göra för att leva ett förnöjsamt liv, utan kärlek till pengar. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

2 Kommentarer på “”Vill ni bli rika tillsammans?”

Skicka Kommentar