Uthålligheten

”Lycklig är du som håller ut”

”Lycklig är du som håller ut”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill uppmuntra dig som söker ett lyckligt äktenskap – att hålla ut när ni utsätts för prövningar och frestelser. Här kommer dagens inspirationsord:

Lycklig är den som håller ut då han prövas! Om han består provet ska han få livets segerkrans, som Gud har lovat dem som älskar honom.  /Jakobsbrevet 1:12 Svenska Kärnbibeln

Bibelns definition av att vara lycklig hänger ihop med orden salig och välsignad. När Jesu bror Jakob skriver att man blir lycklig av att hålla ut när man prövas, är det både kopplat till Guds välsignelse och din egen beslutsamhet i att hålla ut (inte vackla under prövningar och frestelser som möter dig). Lycka i äktenskapet handlar alltså om en slags växelverkan mellan Guds välsignelse, och er gemensamma beslutsamhet i att hålla ut.

 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

Forskning om hur man får kärleksrelationer att hålla

Den allra viktigaste faktorn för ett välmående förhållande är enligt forskningen, att man upplever att partnern är engagerad i förhållandet. Om man får känslan att partnern vill vara i relationen resten av livet, så blir man själv engagerad att stanna i relationen. Om man istället upplever att partnern lägger för mycket tid på jobb, vänner eller fritidsintressen  märker man att det inte blir så mycket engagemang över för relationen – och då avtar glöden.

Eric Barker skrev för några år sedan en artikel i tidningen Time, om hur man får kärleksrelationer att hålla. Han sökte svar hos en rad forskare, och befintlig forskning. Dejtingsajter utgår ifrån antagandet att likhet lägger grunden för en bra match. Och inom socialpsykologi är det ett etablerat faktum att likhet är en attraherande kraft, som får människor att dras till varandra. Utan denna kraft är det mindre troligt att de träffas i första läget. Det kan handla om likhet i utseende, likhet i personlighet, likhet i sättet att kommunicera, likhet i hur man tänker och likhet i värderingar. Så långt har dejtingsajterna baserat sin matchning på forskning.

Likhet leder inte till en långvarig relation

Enligt Eric Barker är detta dock helt eller delvis fel. Likhet leder inte till en långvarig relation. Det enda enligt Barker, som har en betydelse är likhet i hur man känner kring känslor. Detta kallas metaemotioner. Vi söker en partner som hanterar känslor som vi själva gör. Detta kan leda till en långvarig relation.

Inga kärleksrelationer är konfliktfria

En annan och för många oväntad positiv faktor är konflikter. Det är inte konflikter som sådana eller antalet konflikter som räknas, utan hur man hanterar konflikter. Par som är beredda på att kärleksrelationer innehåller konflikter och gör till sin uppgift att hantera dessa konflikter, får en bra relation på sikt. Inga kärleksrelationer är konfliktfria. Därför gäller det att i någon mening gilla konflikter, lika mycket som man gillar andra processer i relationen. En väg igenom konflikterna är att hitta ett sätt att kommunicera som fungerar, och att man hanterar konflikterna på ett känslomässigt likartat sätt.

Barker vill understryka att det finns grader av hur man använder kommunikation i konflikter. Sämst är att kommunicera negativa saker till sin partner. Näst sämst är att inte kommunicera. Att vara tyst är inte sårande på samma sätt som att kommunicera negativt. Det är bara förvirrande och irriterande. Bäst är naturligtvis att kommunicera stödjande och positivt till sin partner. Däremot är det dåligt att hålla inne på känslorna genom att undvika konflikter – vilket är en form av att inte kommunicera. Man behöver få ut känslorna. Negativa som positiva.

Därefter tar man sig igenom konflikten genom att kommunicera stödjande och positivt. En kärleksrelation håller längre om man jobbar på att relationen ska bli bra. Det är ansträngande att behålla en relation på en bra nivå. Man kan inte lösa sina problem en gång för alla i ett tidigt skede, och sedan leva livet med kärlek och mys. Det uppstår regelbundet nya hinder och utmaningar, som man som par får ta sig igenom. Det kräver arbete. Det kan vara ansträngande.

Utmaningar och ansträngningar kan binda er samman

Många beskriver utmaningar och ansträngningarna som händelser som skapar en än starkare relation. De binder parterna samman. Barker säger att forskningen visar att om man ska lyckas med något, behöver man vara passionerad inför detta något. Man behöver också ha den uthållighet som krävs, för att nå dit man vill.

Sammanfattningsvis behöver man vara passionerad inför en framtid med sin partner, och ha en uthållighet för att hålla relationen vid liv. Studier har visat att den absolut viktigaste komponenten för att ditt äktenskap ska hålla, är uthållighet. För att få en relation att bli långvarig behöver man vara uthållig. Annars varar den inte.

 

Vad säger Bibeln om uthållighet

Aposteln Paulus säger i Andra Korinthierbrevets sjätte kapitel att han som Guds tjänare på alla sätt visar vad han duger till ”med stor uthållighet under påfrestningar, trångmål och nöd.” Han säger vidare i andra brev i Nya Testamentet att vi som tillhör Gud – ska sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ödmjukhet, tålamod och uthållighet.

Men hur ska man lyckas med allt detta, undrar kanske du? Jo, genom att först och främst söka din glädje och lycka i Gud. Var också noga med att inte kapsla in de jobbiga känslor och tankar du kan få, gällande din partner. Be istället alltid till Gud, med förvissningen att han alltid svarar – på ett eller annat sätt. Låt Herren veta allt vad du behöver.

”Gläd er alltid i Herren. Jag säger om igen: Gläd er. Låt alla se hur vänliga ni är mot alla människor (inklusive din partner). Herren är nära. Oroa er inte för någonting, utan be och vädja alltid till Gud, tacka honom och låt honom veta vad ni behöver. Då ska Guds frid, som är djupare än vi någonsin kan förstå, skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” /Filipperbrevet 4:4

 

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att finna lycka i ditt äktenskap, genom uthållighet. Visst kan väl forskningen inom detta område vara till viss hjälp, men som kristen kan du också förlita dig på den helige Ande som bor inom dig. Du står inte ensam. Och hur det än ser ut, kan du alltid be.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi haft dagar då vi velat ge upp vårt äktenskap. Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi lyckats bryta dåliga mönster och istället se det positiva hos varandra. Det har inte alltid varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Samtala nu tillsammans om vad ni kan göra för att bädda för att ert äktenskap ska vara livet ut. Bestäm sedan hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er. 

 

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Lycklig är du som håller ut”

Skicka Kommentar