Förnöjsamheten

”Var nöjda med vad ni har”

”Var nöjda med vad ni har”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill peka på hur vägen till lycka går att finna genom förnöjsamhet. Detta är både Bibeln och forskningen överens om. Här kommer dagens inspirationsord:

Var inte penningkära till sättet, utan var nöjda med vad ni har (hur er nuvarande situation är). För Gud har själv sagt: Nej – aldrig någonsin ska jag släppa taget om dig. Inte heller ska jag överge dig eller lämna dig hjälplös mitt under svåra omständigheter.  /Hebreerbrevet 13:5 Svenska Kärnbibeln

En del människor blir aldrig nöjda, oavsett vad de har eller får medan andra tycks vara tillfreds, ja lyckliga i det lilla. En av våra mostrar i London sa ofta ”Tänk vilken lycka det är med en god kopp kaffe, eller ett krispigt rött äpple”. Under tiden hon levde skrattade vi gott åt vad vi ansåg vara ett lite naivt uttalande, men nu inser vi att hon hade lärt sig livets stora hemlighet. Nämligen att möta varje ny dag med förnöjsamhet.

 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

Forskning om förnöjsamhet

– De flesta tänker att sådant som pengar, hälsa och äktenskap har stor betydelse för lycka – men det har de inte, säger Sonja Lyubomirsky professor i psykologi vid Californiauniversitetet.

Hon är del av ett växande område inom psykologin som intresserar sig för livets ljusa sidor. Mycket av forskningen inom psykologin har annars mest fokuserat på det som kan gå fel.

– Men jag vill hävda att det också är viktigt att studera det som är rätt. Min forskning handlar om att ta reda på vad som gör människor lyckliga. En annan viktig del är att också ta reda på om vi kan göra något åt vår lycka, säger Sonja Lyubomirsky. Pengar skapar exempelvis inte långvarig lycka. Den slutsatsen drogs redan på sjuttiotalet genom att studera folk som vunnit på lotteri.

Lycka är ett förnöjsamt liv

Sonja Lyubomirsky definierar lycka som att leva ett förnöjsamt liv. Hon menar att vår känsla av lycka är 50 % gener, 10 % levnadsomständigheter (om basbehoven är tillgodosedda) och 40 % beteende. Hennes tips är att ta vara på de små stunderna av förnöjsamhet som nästan alltid finns i vardagen, och hålla kvar dem. Det är inte intensiteten av lycka som får oss att må bra utan frekvensen, hur ofta vi upplever lycka och förnöjsamhet.

 

Vad säger Bibeln om förnöjsamhet

Aposteln Paulus i Nya Testamentet har en hel del att säga om förnöjsamhet. Han skriver bland annat i Filipperbrevet och Första Timotheosbrevet:

”Jag har lärt mig att vara nöjd oavsett yttre omständigheter, och vet hur man lever enkelt i svåra situationer. Men också hur man lever i överflöd. Genom allt, och i allt har jag lärt mig hemligheten, vare sig jag är mätt eller hungrig, har överflöd eller lider brist. Allt kan jag göra, genom Kristus, som ständigt ger mig kraft.

Men gudsfruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte tagit med oss något in i denna världen, därför kan vi inte heller ta med oss någonting härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, faller i frestelser och snaror och många ovisa och skadliga begär som drar människorna ner i fördärv och undergång.

 

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med att sträva efter förnöjsamhet, istället för att jag den flyktiga lyckan. Visst gör våra olika personligheter det lättare eller svårare att vara förnöjsam, men enligt modern forskning är vårt beteende fyrtio procent av orsaken bakom förnöjsamhet – och det kan vi ju påverka 🙂

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att känslan av förnöjsamhet varierat över åren. Genom att be varandra och Gud om förlåtelse när vi klagat i onödan, har vi lyckats bryta dåliga mönster och istället hitta tillbaka till glädjen i det lilla. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Samtala nu med varandra om vad ni kan göra för att (som Bibeln säger) leva ett liv i större ”gudsfruktan* förenat med förnöjsamhet”. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er. *Att frukta Gud innebär att man har en djup respekt för den allsmäktiga Guden, Skaparen av allt. 

 

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Var nöjda med vad ni har”

Skicka Kommentar