Varningen

”Girighet och sexuell omoral”

”Girighet och sexuell omoral”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi varnar dig för två destruktiva krafter, som ofta motarbetar ett sunt och kärleksfullt äktenskap. Den ena är girighet som är en avart till god hantering av er gemensamma ekonomi, den andra är sexuell omoral som är ett farligt hot mot livslång kärlek . Här kommer dagens inspirationsord:

Ha alltså Gud som förebild, som hans älskade barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och gett sig själv som en offergåva, som en välbehaglig lukt för Gud. Bland er får sådant som sexuell omoral och annan orenhet eller girighet aldrig ens nämnas. Sådant anstår inte de heliga. /Efesierbrevet 5:1-3   NuBibeln

Vi befinner oss i en sexfixerad tid där porr och otrohet är ett stort skäl till att många äktenskap havererar. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger ”Du kan inte hindra fåglar att flyga över ditt huvud, men du kan förhindra att de bygger bo där”. Så är det även med orena sexuella tankar och impulser, du kan inte hindra att de kommer – men du kan låta bli att stimulera inflödet. Girighet har med själviskhet att göra, och är ytterligare ett område där kristna äktenskap blir attackerade. Olika uppfattningar om hur ekonomin ska hanteras, har fått mer än ett äktenskap att krascha.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Girighet hotar den utgivande kärleken

Intimitet och utgivande kärlek är en nyckelaspekt inom meningsfulla relationer, som strävar efter att stå emot tidens tand. Vidare så är girighet motsatsen till oegoistisk kärlek. Varje dag fattar du många beslut som ställer dig inför dilemmat, att antingen tänka på dig själv eller andra. Detta gäller ekonomi såväl som sexuella önskningar och begär.

Vid första anblicken verkar prosociala handlingar och själviskt beteende vara diametralt motsatta, men glömmer du verkligen bort dina egna behov genom att tillfredsställa andras? Faktum är att prosociala handlingar har stort värde, både för livet i samhället och för individens välbefinnande. Därför måste vi uppmuntra empati och självkontroll redan hos barn. Dessutom måste vi som vuxna visa mer av dessa handlingar i vårt dagliga liv, och i våra äktenskap. Att lägga band på sitt ego och satsa på utgivande kärlek, är faktiskt fördelaktigt för alla inblandade.

Vad säger Bibeln om girighet och sexuell omoral?

Enligt Wikipedia innebär girighet ”ett överdrivet begär av att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad eller snikenhet”. Ordspråksboken 19:22 säger: ”Girighet vanhedrar människan; bättre fattig än falsk”. Så vad har då detta med ditt äktenskap att göra?

Jo, alla dessa olika avarter i relation till pengar – skapar friktion. En köper för mycket, en annan jobbar mycket för vinnings skull, en tredje sparar och snålar för mycket. Om vi istället kommer överens om att med vår gemensamma ekonomi söka Guds rike först, kommer Gud att förse oss med det vi behöver.

Angående orenhet, otrohet och sexuell omoral (exempelvis porrsurfande) säger Jesus: ”Inifrån –  ifrån människohjärtan, kommer ju onda tankar, sexuell omoral, stöld, mord, otrohet i äktenskapet, egoism, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högfärd och allt annat oförstånd. Allt detta onda kommer inifrån, och det är det som gör människan oren” (Markusevangeliets sjunde kapitel). Att allt detta kommer inifrån oss, betyder att det kommer från våra hjärtan. Och hur har det hamnat där? Jo, för att vi fyller oss med fel saker. Istället för att låta fåglarna – frestelserna – bara flyga i ytterkanten av våra tankar, ger vi dem näring tills de bygger bo i våra hjärtan (vårt inre).

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att både pengar och sex ibland erbjudits oss som en lockelse att välja fel väg. Genom förlåtelsen och bönen har vi ändå lyckats hindra dessa frestelsens fåglar, från att bygga bo i oss. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni tänker kring ekonomi, girighet och sexuella frestelser. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Girighet och sexuell omoral”

  1. Birgit Severin Forslund

    Så många äktenskap jag sett som fallit genom att ej stå emot dessa frestelser.
    Verkligen viktiga förmaningar.

    Reply

Skicka Kommentar