Andligheten

”Gud själv lär er att älska”

”Gud själv lär er att älska”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill glädja våra läsare med den goda nyheten att: ”Gud själv lär er älska varandra”. Detta påstående kan antingen skänka dig stor tröst eftersom det finns hjälp från höjden att få, eller så låter det bara flummigt i dina öron. Här kommer dagens inspirationsord:

När det gäller att älska varandra behöver jag inte skriva till er. Gud själv har ju lärt er att älska varandra, och er kärlek har redan vuxit sig stark. Trots det, ber vi er att älska ännu mer. /Första Thessalonikerbrevet 4:9-10 Levande Bibeln

Vi befinner oss i en tid där Gud är ganska frånvarande i många människors liv. Man försöker göra så gott man kan för egen maskin, och då räcker den kärlek man kan uppbåda oftast inte hela vägen. Därför skiljer man sig, och börjar efter en tid om igen med samma procedur. Man älskar tills känslorna tar slut. Men sådan är inte Guds kärlek, och det är den kärleken du kan lära dig! ”Låt oss älska varandra, för kärleken kommer från Gud. Var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.” /Första Johannesbrevet 4:7–8

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Så definierar ordboken kärlekens kännetecken

Enligt Wikipedia är kärlek är ett spektrum av känslor och attityder som präglas av ömhet, tillgivenhet, samhörighet och villighet till uppoffring. Kärlek kännetecknas av en vilja att ge villkorslöst till någon eller något, det vill säga att bete sig altruistiskt. Ett exempel är föräldrars kärlek till sina barn. Ett annat är den känsla som två människor (exempelvis vänner) känner för varandra, som innehåller en psykisk attraktion. Kärleken kan också bestå av en biologisk attraktionskraft av sensuell eller sexuell natur. I det senare fallet kan känslan vara mer allmän, så kallad romantisk kärlek eller mer konkret åtrå – också benämnt libido (mellan älskande par).

Så om vi nu vet hur ordboken definierar kärlek, betyder det att vi per automatik vet hur man älskar? Svar nej. Att lära sig älska är lite som att lära sig cykla, eftersom det är något man GÖR (inte bara känner). I början går det vingligt, och du ramlar och slår dig. Om någon springer bredvid och håller i dig, går det bättre. Tillåt Guds hand att lära dig cykla, kärlekens väg.

Anmäl dig till Guds kärleksskola

Ur den moderna bibelöversättningen The Message – på svenska, läser vi om hur vi kan ta till oss Kristi kärleks oerhörda dimensioner. ”Erfar dess vidd. Pröva dess längd. Loda dess ljup. Känn dess höjd. Lev till fullo, fyllda av Guds kärlek” (Efesierbrevet 3:18-19). Så hur anmäler man sig då till Guds kärleksskola, så att man kan lära känna alla dessa dimensioner av Kristi kärlek? Om du redan är frälst, kan du börja med att bjuda in den helige Ande att leda dig i allt du gör. Sedan handlar Guds kärlekskurs om att varva teori med praktik.

Studera Bibelns budskap om kärlek, i Första Korintierbrevets trettonde kapitel – och låt orden förvandla ditt inre. Praktisera sedan det goda du lärt dig på din partner. ”Kärleken ger aldrig upp. Kärleken bryr sig mer om andra än om sig själv. Kärleken gör sig inte märkvärdig. Den tränger sig inte på. Den tränger sig inte före. Den håller inte räkning på andras fel. Den står upp i alla väder, litar på Gud i alla lägen, ser det ljusa i alla situationer, ger sig aldrig någonsin utan kämpar in i det sista. Kärleken dör aldrig.”

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du ställer dig till detta med att låta Gud lära dig älska. I Filipperbrevet fyra står det att vi inte ska oroa och bekymra oss, utan istället låta Gud höra alla våra önskningar. Så tala om för Gud exakt på vilket sätt du vill lära dig att älska, och låt sedan Anden forma dig. Lär dig om vad Bibeln säger om kärlek, och be att Andens frukter ska få blomma ut i ditt liv och ditt äktenskap. ”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning” (Galaterbrevet 5:22-23). Få nu inte prestationsångest av alla dessa frukter, utan se bara till att hämta näring från Guds ord – så kommer frukten så småningom av sig själv. Jesus säger: ”Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt, men utan mig kan ni inget göra”.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid låtit Gud vara vår lärare när det gäller kärlek. Genom förlåtelsen och bönen har vi ändå fått se vissa av Andens frukter mogna i våra liv. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om hur ni kan lära er mer från Gud, om den bibliska konsten att älska. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er. 

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Gud själv lär er att älska”

Skicka Kommentar