Uthålligheten

”Uthållighet ger nytt hopp”

”Uthållighet ger nytt hopp”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi uppmuntrar dig att vara uthållig och aldrig sluta hoppas. ”Hopp är en vaknande dröm”, sa den grekiske filosofen Aristoteles. Om du låter bli att ge upp när ditt förhållande inte fungerar som du vill, kan uthålligheten i bästa fall föda en ny dröm. Här kommer dagens inspirationsord:

Och uthålligheten ger fasthet och fastheten hopp. Och hoppet gör oss inte besvikna, för Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige Ande som han har gett oss. /Romarbrevet 5:4-6 nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då många par, är lite för snabba att ge upp sina relationer. Detta skapar ibland otrygghet även i kristna äktenskap. Bibelns budskap är att hoppet aldrig gör oss besvikna, eftersom det har sin grund i Guds kärlek – som genom den helige Ande – alltid bor i våra hjärtan.  Profeten Jesaja sa om Jesus: ”Hans namn ska vara folkens hopp.”

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Känslan av hopplöshet leder ofta till skilsmässa…

Varje år söker nästan 40 000 par i Sverige hjälp inom den kommunala familjerådgivningen, och var fjärde av alla gifta par skiljer sig inom åtta år efter bröllopet. Att par söker hjälp är naturligtvis positivt, men att så många skiljer sig är oroande. Inte bara för paren själva, utan även för de många skilsmässobarn som ofta kommer i kläm.

Så gott som alla långvariga parrelationer och äktenskap har gått igenom perioder, som känts mindre bra. Tyvärr är det fortfarande lite tabu att prata om det eller att söka professionell hjälp, även inom kyrkan. Vårt råd är att hellre söka hjälp tidigt, än senare när problemen känns oöverstigliga. Ge inte upp, och kom ihåg att det alltid finns hopp. 

– Det finns inga enkla samband mellan relationsproblem och hur väl en relation håller. Att par bråkar kan betyda att de har en levande diskussion och delger varandra vad de tycker och tänker. Samtidigt kan par som tiger eller låter bli att se det som är dåligt glida så långt ifrån varandra att förhållandet till slut spricker, säger Per Carlbring, professor i psykologi vid Stockholms universitet.

Detta uttalande av en professor i psykologi, ger hopp åt oss alla. Jämför dig inte med andra par, utan arbeta istället på att odla just ert unika äktenskap. Öva på att hoppas, be, tro och drömma. Så små frön av kärlek varje dag, och vattna sedan varandras plantor.

Sluta aldrig hoppas…

Sluta aldrig hoppas. 
Sluta aldrig be. 
Sluta aldrig önska. 
Under kan ju ske. 

Sluta aldrig älska.
Sluta aldrig tro. 
Sluta aldrig drömma. 
Frö kan alltid gro. 

Sluta aldrig längta, 
om din dag är vrång. 
Sluta aldrig sjunga, 
livets egen sång.

/Birger Franzen 

 

Vad säger Bibeln om att hålla ut i hoppet?

”I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp, för vem hoppas på det han eller hon redan ser? Men om vi hoppas på något vi ännu inte ser, väntar vi uthålligt.” /Romarbrevet 8:24   –   Bibeln säger också i Jeremia 29:11 att Gud vill ge oss ”en framtid och ett hopp”

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid varit så uthålliga. Ibland har vi sjunkit ner i hopplöshetens sorgliga träsk. Genom förlåtelsen och bönen har vi dock lyckats komma upp igen. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata med varandra om vad ni tänker kring att inte sluta hoppas, och om vad ni vill göra för att hålla ut. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

2 Kommentarer på “”Uthållighet ger nytt hopp”

Skicka Kommentar