Varningen

”Tanklös, trolös och kärlekslös?”

”Tanklös, trolös och kärlekslös?”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi varnar för destruktiva förhållanden. Om du har en partner som ständigt tar ut sin ilska på dig och triggar nya bråk, inte respekterar dina gränser och inte bemöter dig med kärlek – befinner du dig förmodligen i ett väldigt destruktivt förhållande. Detta beteende hör inte hemma hos kristna par. Här kommer dagens inspirationsord:

Eftersom de struntade i kunskapen om Gud, lät Gud dem följa sina egna onda tankar, så att de gjorde sådant som man inte får göra… De blev tanklösa, trolösa, kärlekslösa och utan medlidande. /Romarbrevet 1:28, 31 nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då många par är mer fokuserade på sina egna känslor, än på hur de interagerar med sin partner. Detta skapar destruktiva mönster även hos många kristna par. Bibelns budskap är att vi älskar därför att Gud först har älskat oss, och att vi visar vår kärlek genom de handlingar vi utför. Jesus säger: ”Behandla andra så som ni vill att de ska behandla er.” 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Hur ni interagerar med varandra påverkar om er kärlek ska hålla…

John Gottman är professor i psykologi vid universitetet i Washington. Tidskriften Psychoterapy Networker har utnämnt honom till en av världens mest inflytelserika terapeuter och den kunskap han samlat används ofta inom den klassiska parterapi vi känner till idag. John och hans fru Julie står bakom en rad hyllade böcker och initiativet ”The Love Lab”. De menar också att deras eget äktenskap, som snart firar 35 år, lyckats så bra för att de följt sina egna råd och metoder.

Paret menar att de har receptet för att en kärleksrelation ska hålla och att de identifierat de största riskfaktorerna för att det ska gå fel. John Gottman går så långt att han med 94 procents säkerhet säger sig kunna förutspå om en kärleksrelation kommer att hålla eller inte. Detta efter att ha studerat par i sitt ”Love Lab” – med fokus på deras interaktion.

Genom att följa upp paren några år senare och se om relationen höll, har John och Julie Gottman identifierat tecknen på vad som saboterar en relation. Det gift som riskerar att förstöra ett förhållande, kallar de för kärleksabotörerna, och liknar dem med den bibliska apokalypsen och dess ryttare. Liksom där är de fyra till antalet, och har som uppgift att förstöra och förgöra det ni vill bygga upp.

Den fräna kritiken

När någon av er kritiserar den andres personlighet istället för de åsikter personen framför. I en diskussion är det lätt att gå till angrepp mot person, men när detta sker ifrågasätter du inte bara mottagarens hela existens – du ifrågasätter och monterar också sönder er relation.

Det hånfulla föraktet

När du eller din partner uppträder kränkande med elaka kommentarer och onödiga förolämpningar. Detta är också ett stadie ni hamnar i om ni anlagt vanan att använda personkritik. När förakt blir en del av kommunikationen innebär det automatiskt att en av er anser sig ha ett moraliskt övertag i situationen.

Försvarsbeteendet

När någon av er skyller på den andre istället för att gemensamt fokusera på problemet och vad som kan lösa det. Det här är en vanlig försvarsmekanism, men den löser inga problem. När du går i försvar och ifrågasätter eller visar att du känner dig anklagad så bollar du tillbaka konflikten till din partner – och en destruktiv match sätts igång.

Tigandets mur

När du eller din partner väljer taktiken att tiga sig genom en diskussion. Att ignorera och fjärma sig kan betyda att känslorna har tagit överhanden och du inte kan hantera situationen. Din partner kan tolka det som ignorans, ovilja att lösa konflikten eller ointresse. Att inte bli bekräftad skadar er båda, när detta beteende dyker upp är det bäst att låta diskussionen ta en paus. Den kommer inte leda någon vart. 

 

Vad säger Bibeln om hur vi ska behandla varandra?

”Om vi älskar vår partner, är det ett bevis på att vi har gått från döden till livet. Men den som inte älskar sin partner är fortfarande andligt död. Andligt död är att vara skild från Gud. Den som hatar sin partner kan liknas vid en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv inom sig. Jesus offrade sitt liv för oss, och genom detta vet vi vad verklig kärlek är. Därför är också vi skyldiga att ge vårt liv för vår partner.

Mina barn, man kan inte älska bara med vackra ord. Sann kärlek visas genom praktisk handling. Det är genom våra handlingar vi kan veta om vi lever enligt Guds vilja, han som är sanningen. Och gör vi det kan vi känna oss trygga inför honom, även om vårt samvete anklagar oss. För Gud är större än vårt eget samvete och vet allt om oss.” /Första Johannesbrevets tredje kapitel – parafras för par 

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid interagerat med varandra på ett respektfullt sätt. Ibland har vi varit egoistiska och gått in i försvarsställning. Andra gånger har vi gått till attack. Genom förlåtelsen och bönen har vi lyckats komma vidare. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata med varandra om vad ni tänker kring destruktiva beteenden, och om vad ni vill göra föra att bryta sådana. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Tanklös, trolös och kärlekslös?”

Skicka Kommentar