Uthålligheten

”Vill du älska in i det sista?”

”Vill du älska in i det sista?”

 

Välkommen till veckans bloggpost om att älska in i det sista, ända tills döden skiljer oss åt. I bibelordet nedan läser vi om att Jesus älskade sina högst bristfälliga och svekfulla lärjungar, IN I DET SISTA. Om du vill följa Jesu exempel och älska din partner livet ut, kan det vara bra att fundera över hur det ska gå till . Vi läser dagens inspirationsord:

Påskhögtiden skulle snart börja och Jesus visste att hans stund nu hade kommit, då han skulle lämna världen och återvända till sin Fader. Han hade älskat sina egna som var i världen och älskade dem in i det sista.” /Johannesevangeliet 13:1 nuBibeln

Vi lever i en tid där många par tycker att det är svårt att älska tills döden skiljer dem åt. Och återigen återvänder vi här på ParBloggen till att den bibliska betydelsen av att älska, skiljer sig från världens sätt att tänka. Det hebreiska ordet hesed är en av de vanligaste beskrivningarna av Gud i Bibeln, och det är nästan omöjligt att översätta till något annat språk. Detta ord är rikt på mening och kombinerar idéerna om kärlek, lojalitet och generositet. Ordet hesed beskrivs ofta som en oförtjänad kärlek full av vänlighet och uthållighet. Hesed är inte bara en känsla, utan ett sätt att leva – agera.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

”Jag lovar att älska dig tills LIVET skiljer oss åt”

Nyligen läste vi om en vigsel, där en liten felsägning orsakade stor uppståndelse. Nervositeten skapade oordning i bröllopslöftena. Istället för den vanliga slutfrasen: ”Tills döden skiljer oss åt”, hade bruden sagt: ”Tills livet skiljer oss åt”.

När vi pratar med olika par är det inte helt ovanligt att de förklarar att de växt isär, och därför vill skilja sig. Detta skäl skulle man ju faktiskt kunna beskriva som att livet skilt dem åt, och kanske upplevs det så för de par som begränsar kärleken till en enbart känslomässig relation.

Men om vi som kristna par ska följa Jesus på kärlekens väg, krävs ett annat synsätt – och då är vi plötsligt tillbaka där vi började. Med det hebreiska ordet hesed. Vi vill liksom Gud lära oss att älska vår partner med ”en oförtjänad kärlek full av vänlighet och uthållighet”.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid lyckats visa varandra ”en oförtjänad kärlek full av vänlighet och uthållighet”.  Ibland tappar vi tålamodet och bemöter varandra med irritation, på ett sätt som vi tycker är förtjänat. Men det vi har lärt oss är att snabbt be om förlåtelse, och be Jesus om att få bli mer lika honom.

Prata med varandra om vad ni tänker kring att älska in i det sista, tills döden skiljer er åt. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar