Sanningen

”Tala alltid sanning i kärlek”

”Tala alltid sanning i kärlek”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi utmanar dig att inte kompromissa med att tala sanning, men inte heller hävda sanning utan en kärleksfull attityd. Sanning utan kärlek, bryter ner din partner. Men kärlek utan sanning, överlever inte i längden. Här kommer dagens inspirationsord:

Tala alltid sanning i kärlek, låt oss i allt växa upp i honom som är huvudet, Kristus. Under hans översikt växer och hålls hela kroppen kontinuerligt samman i kärlek, genom det stöd varje led ger, när varje kroppsdel utför den uppgift som den blivit tilldelad. /Efesierbrevet 4:15-16   Kärnbibeln

Vi befinner oss i en polariserad tid där många par kryper ner i skyttegravar, när det gäller sanning och kärlek. Vissa försvarar sina hårda ord med att proklamera ”men jag säger ju bara sanningen”. Andra missbrukar ordet kärlek med att säga ”om du verkligen älskar mig låter du mig vara som jag är”. Båda dessa vägar leder fel. 

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

När din relation krisar…

När man är mitt i en kris så är det ju lite ‘break it or make it’. Om man istället tänker ‘break it AND make it’, ges man istället en chans att verkligen prata med varandra och det kanske är första gången på länge som man verkligen ”ser” varandra. Ta chansen att tala sanning utifrån dina egna känslor och erfarenheter – men be Gud hjälpa dig att göra detta med kärlek i blicken.

Våga vara sann och ärlig, men anklaga inte…

Många rädslor och tassandet på tå för varandra försvinner när hela relationen ställs på sin spets och man är så, så nära att lämna varandra. Det här kan vara till fördel också. Om man kan hålla sig till samtal och inte anklagelser, och faktiskt uttrycka en vilja att ta ansvar – både för sig själv och relationen. Att äntligen få berätta och kanske också få bekräftat det man känt eller tänkt länge, kan också vara det som gör att man kan lägga det här bakom sig. Det finns en helande väg framåt när kärlek och sanning går hand i hand.

Vad säger Bibeln om kärlek och sanning?

Bibeln säger mycket om kärlek och sanning, och hur de hör ihop. Men om vi återvänder till dagens inspirationsord så uppmanas du och jag att ALLTID tala sanning i kärlek. Detta är bästa sättet att växa som människa, både enskilt och som par. Om vi strävar efter att vandra denna sanningens och kärlekens väg, kommer Kristus hålla ihop våra relationer – även genom kristider. I Första Johannesbrevets tredje kapitel står det: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med praktisk handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och våra hjärtan kan känna sig trygga inför honom, även om vårt hjärta fördömer oss. För Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Detta är Guds bud, att vi ska tro på hans Sons Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss.”

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid lyckat leva i den kärlek och sanning som Gud vill. Ibland har vi talat hårda ord och använt sanningsanspråk för att såra varandra. Detta är inte sann kärlek. Genom förlåtelsen och bönen har vi ändå tagit oss igenom dessa kriser. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata med varandra om vad ni tänker kring att säga sanningen, men med kärlek i rösten. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Tala alltid sanning i kärlek”

Skicka Kommentar