Kärleken

”Vilka är kärlekens tre mål?”

”Vilka är kärlekens tre mål?”

 

Välkommen till veckans bloggpost, där vi vill påminna dig om kärlekens tre mål, enligt aposteln Paulus ord. Man kan lugnt påstå att dessa mål ligger ganska långt ifrån vad den moderna människan i västvärden, anser vara viktiga mål för kärlekslivet.  Här kommer dagens inspirationsord:

Målet för dina förmaningar ska vara kärlek från ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro. /Första Timotheosbrevet 1:5

Så hur älskar man då av ett rent hjärta, och på vilket sätt påverkar ett gott samvete ditt äktenskap? Som tredje mål för kärleken nämns en uppriktigt tro. Tro på vaddå? Dig själv, din partner eller Gud? Ja, om detta ska vi resonera lite i dagens blogg, hoppas du vill följa med på denna resa…

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Orealistiska förväntningar på kärlek

Författaren Russ Harris har skrivit boken ”Kärlekens ACT”, som lär ut en rad strategier för hur man kan släppa olika orealistiska föreställningar och attityder till kärleken. Den ger anvisningar till hur man genom sitt eget handlande, kan skapa ett kärleksfullt och långlivat förhållande. Men också hur man kan handskas med och acceptera de jobbiga tankar och känslor, som ofrånkomligen uppstår i en relation. I flertalet västländer ligger skilsmässostatistiken idag på nära femtio procent. I de äktenskap som trots allt håller, plågas många av känslor av tomhet, sorg och bitterhet. Alltfler undviker därför att hänge sig helt och fullt i ett långsiktigt förhållande. Men det finns sätt att stärka sin relation och våga bygga upp relationer som varar.

Vilka är kärlekens tre mål?

Innan du förmanar din partner, behöver du lära dig att älska som Gud vill. Enligt Bibeln handlar kärlekens mål om renheten, samvetet och tron. Måhända lägger vi in olika betoningar och betydelser i dessa ord. Men som vi tolkar Guds ord handlar det (i relation till ditt äktenskap) om följande tre saker: För det första sexuell renhet, att du håller all sexuell omoral långt borta ifrån dig. För det andra ska du lyssna till ditt samvete, och aldrig gå emot det – hur frestande det än kan vara ibland. Slutligen handlar Bibelns mål för en långvarig kärlek, om tro. Du behöver tro att Gud finns, och att han lönar dem som söker honom (Hebreerbrevet 11:6). Men du behöver också tro på din partner, de löften ni givit varandra och på en framtid tillsammans.

 

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du tänker kring detta med kärlekens tre mål. Fundera gärna över vilket av dem som känns jobbigast för just dig. Dagens inspirationsord är ju förmanande till sin karaktär, och kan därför vara svårare att vilja ta till sig sig. Men tänk på att det är en älskande Gud, som som ger oss denna viktiga vägledning.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid haft rena hjärtan, goda samveten eller varit uppriktiga i tron. På grund av vår egen syndiga natur, har vi gjort varandra illa. Genom att be varandra och Gud om förlåtelse, har vi dock lyckats bryta dåliga mönster. Det har inte varit enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om vad ni kan göra för att fokusera på kärlekens tre mål, i er relation. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡
Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Vilka är kärlekens tre mål?”

Skicka Kommentar