Tilliten

”Vågar du visa sunt beroende?”

”Vågar du visa sunt beroende?”

 

Välkommen till veckans bloggpost om att våga vara beroende av varandra. Själva ordet beroende har ju tyvärr fått en negativ klang, men om vi tänker våga behöva varandra, kanske vi förstår bättre. Det handlar ytterst om att känna total tillit.Vi läser dagens inspirationsord:

”Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand. ” /Johannesevangeliet 3:35 nuBibeln

Vi lever i en tid där det ofta ses som dåligt att vara beroende av någon. ”Det är bättre att vara självständig”, säger många. I västvärlden har uppfostringsråd ända fram i vår tid ofta handlat om att ”utveckla självständighet” hos barn.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Anknytningsteorin bygger på att vara beroende

Utifrån anknytningsteorin utvecklas självständighet bättre med utgångspunkt i en trygg anknytningsrelation – att vara beroende av en annan person. Att ha starka och nära band till någon gör att man också litar mer på andra människor, och därmed inte är rädd för att söka sig ut i världen. De anknytningsmönster man utvecklar som barn kommer att återspegla sig i de relationer man har till andra människor under hela livet, både vad gäller stabila och harmoniska relationer och självständighet. Samtidigt är inte anknytningsmönster något statiskt. Hur negativa erfarenheter vi än bär med oss ifrån barndomen, kan vår förmåga att knyta an och våga vara beroende förändras och förbättras, om vi gör nya positivare erfarenheter tillsammans med till exempel en vän eller en kärlekspartner.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi pendlat mellan att söka självständighet och våga lägga våra liv i varandras händer. Precis som Fadern gjorde med Sonen i citatet från Bibeln ovan, har vi allt eftersom tiden gått vågat känna tillit och beroende – i positiv bemärkelse.

Vårt bästa råd är att först inse vårt beroende av Gud i allt vi gör, för att sedan gå vidare till att erkänna beroendet och tilliten till vår partner. Ofta är detta en process som tar tid.

Börja med att prata med varandra om vad som hindrar känslan av förtroende och ett positivt beroende. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Vågar du visa sunt beroende?”

Skicka Kommentar