Kärleken

”Vad är kärlek?”

”Vad är kärlek?”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vi resonerar kring hur vi beskriver kärlek. Kärlek kan vara så mycket och ha olika betydelse från person till person, men nu ska vi titta lite närmare på hur Bibeln definierar kärlek. Här kommer dagens inspirationsord:

Kärleken är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. Den tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. /Första Korinthierbrevet 13:4-7   nuBibeln

Vi befinner oss i en tid då många par helt kopplar ihop kärlek och känsla. Vad som händer då är att kärleken blir väldigt obeständig, och så fort känslan svalnar upplever man också att kärleken håller på att ta slut. Men kärlek är mer som en blomma, som du kan besluta dig för att vattna och vårda.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Vad är kärlek?

Vad är det första du tänker på när du hör ordet kärlek? Kärlek beskrivs av de flesta människor som en varm och intensiv känsla av ömhet, omtänksamhet och känslomässig närhet. Flera tänker på en partner, där älska och att bli älskad tillbaka är det viktigaste.

Många människor skulle nog argumentera för att kärlek även kan få negativa konsekvenser. Kärlek till ett folk eller land kan starta krig, och ensidig kärlek till en person kan resultera i depression. Det finns även missriktad kärlek, missförstådd kärlek och kärlek som upplevs kvävande av den andre.

 

Vad säger Bibeln om kärlek?

Det står mycket i Bibeln om kärlek. Gud är äkta kärlek i sitt innersta väsen. Gud älskar osjälviskt, förutsättningslöst och självutgivande. Vi människor drivs ofta av en egoistisk kärlek, som leder till att vi sätter oss själva i centrum, och behandlar andra människor illa. Eftersom Gud vill rädda oss från detta syndiga beteende, blev Gud människa och gav sitt eget liv för oss. Genom att följa Jesus lär vi oss att älska Gud, oss själva, vår medmänniska – och till och med vår fiende.

I dagens inspirationsord från Bibeln läser vi från det kapitel som brukar kallas kärlekens lov. Ett bra test för hur stark din kärlek är till din partner, är att du byter ut ordet kärlek mot jag. Då får du också en känsla för vilka områden, som du kanske behöver jobba på och be Gud om hjälp med:

Läs högt: ”Jag är tålmodig och mild. Jag är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Jag är inte oförskämd eller självisk. Jag ilsknar inte till, och är inte långsint. Jag gläds inte över någon orätt utan finner min glädje i sanningen. Jag ger inte upp. Jag tror allt, hoppas allt och uthärdar allt.”

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid älskat såsom kärlekens lov beskriver. Ibland har vi brustit i både det ena och det andra. Genom förlåtelsen och bönen har vi dock lyckats komma upp igen. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata med varandra om vad ni tänker kring kärlekens lov, och de ideal som räknas upp. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

2 Kommentarer på “”Vad är kärlek?”

Skicka Kommentar