Tankarna

”Tänk kärlek, tänk kärlek”

”Tänk kärlek, tänk kärlek”

 

Välkommen till veckans bloggpost där vår uppmaning till dig som läser är: ”Tänk kärlek”. Både modern forskning och Bibeln är eniga om att våra tankar är viktiga. Låt inte negativa funderingar få förstöra det vackra Gud har planerat, för dig och din partner. Här kommer dagens inspirationsord:

Inrikta era tankar på det som är sant, gott och rätt. Tänk på det som är rent och värt att älska, och se på det fina och goda hos andra människor. Tänk på allt som ärar Gud och var glad över det. /Filipperbrevet 4:8  Levande Bibeln

Vi befinner oss i en tid där våra egna tankar och känslor står i fokus. Känner du att dina negativa tankar ibland kan ta över förhållandet? Då är du inte ensam. Forskning visar nämligen att personer som känner sig osäkra ofta kan hitta på egna sanningar – som kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten.

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Forskningen säger ”Tänk kärlek”…

Tidskriften Medical News Today har publicerat en artikel baserat på en studie om motivation och känsla. Där står det klart att negativa tankar om din kärleksrelation, kan ställa till det ordentligt inför framtiden. Även oro och osäkra tankar kan förstöra för dig, och leda till att du drar dig undan från din partner – i stället för att ta tag i problemet.

De flesta relationer har sina toppar, dalar och osäkerheter som inte alltid går att komma förbi. Kanske handlar det om en händelse från det förflutna, en känsla som ligger och gnager eller att man helt enkelt är oense om något viktigt. Men om du ofta känner dig osäker på ditt förhållande av olika skäl, är det dags att ta itu med dessa destruktiva tankar.

Bibeln säger ”Tänk kärlek”

Ur den moderna bibelöversättningen The Message – på svenska, läser vi följande: ”Det bästa ni kan göra är att fokusera och tänka på allt som är riktigt, älskvärt och äkta. Det bästa istället för det sämsta, det fina istället för det fula och det som är värt att välsigna istället för det som är värt att fördöma” (Filipperbrevet 4:8). Om du undrar vad Guds tankar för dig och din partner är, så hittar du svaret i Jeremia bok 29:11 (SFB) ” Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.”

Vad säger du?

Ja, då har vi kommit fram till den viktiga frågan om hur du ställer dig till detta med tankens kraft. Det finns ju två diken. Antingen kan du ha en stark tro på att positiva tankar löser ALLA problem, eller vara övertygad om att dina tankar inte har någon som helst betydelse för det som sker. Balansen är väl som vanligt att försöka undvika dikeskörning, genom att hålla sig mitt på vägen. Vi menar att du kan träna dig i att tänka kärleksfulla tankar om din partner, även när omständigheterna är svåra. Jesus säger vi att vi ska älska våra fiender (Lukasevangeliet 6:27). Så även om det skulle gått så illa att du nu ser din partner som din fiende – vänd om och… ”Tänk kärlek”.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid levt efter devisen ”Tänk kärlek”. Genom förlåtelsen och bönen har vi ändå lyckats förbättra hur vi ser på varandra. Det är inte enkelt, men Guds Ande kommer vår svaghet till hjälp (Romarbrevet 8:26).

Prata nu med varandra om hur ni tänker och vilket attityd som genomsyrar er. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande leda er .

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >> Bibeln som ljudbok >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Tänk kärlek, tänk kärlek”

Skicka Kommentar