Kärleken

”Du ska älska din nästa som dig själv”

”Du ska älska din nästa som dig själv”

 

Välkommen till veckans bloggpost om uppmaningen från Jesus att älska din nästa. ”Men, vem är då min nästa”, undrar kanske du. Det är din medmänniska, och din partner. Vi läser dagens inspirationsord:

Jesus säger: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv.” /Matteusevangeliet 22:37-39 nuBibeln

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

 

De två största budorden i hela Bibeln har med kärlek att göra. Som bekännande kristen ska du älska Gud och din nästa. Tråkigt nog träffar vi många par som prioriterar att visa Gud sin kärlek, men inte sin nästa – den de delar livet med. Ditt är ett allvarligt misstag. I Första Johannesbrevet 4:20-21 står det: ”Om någon säger: ”Jag älskar Gud”, men hatar sin troende bror eller syster, då ljuger han. För om han inte älskar sina troende syskon, som han har sett, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett? Och Gud har befallt att den som älskar honom också måste älska sina troende syskon”. Gud har befallt dig att älska din partner!

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt säga att vi inte alltid visat varandra den kärlek som vi borde. Genom åren har vi kämpat med sår från det förflutna, som försvårat både att ge och ta emot kärlek.

Vårt bästa råd är att inte likställa känslan av kärlek med dess innersta väsen. I ett kristet äktenskap är kärlek är så mycket mer än en känsla. Du är kallad att fatta ett beslut att älska din partner, oavsett hur det känns. Kom ihåg att vi får kraft att älska, eftersom Jesus först har älskat oss (Johannes första brev 4:19).

Det finns en metod som Mia ofta rekommenderar i sin samtalsterapi, och det är ”Agera som om”. Oavsett hur dina känslor än motarbetar dig, kan du börja handla som om du älskar den du lever med. Många är de som vittnat om hur detta sätt att agera, gett deras parrelationer en nytändning. Det som börjar i handling, smittar ofta även av sig på känslan.

Börja med att berätta för din partner om hur du tänker att biblisk kärlek fungerar. Testa sedan att praktiskt agera som om du nu är helt nyförälskad i din partner. Be också den helige Ande att fylla er med kärlek.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

 

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Du ska älska din nästa som dig själv”

Skicka Kommentar