Överlåtelsen

”Är du villig att ge ditt liv för din partner?”

”Är du villig att ge ditt liv för din partner?”

 

Välkommen till veckans bloggpost om överlåtelse – att ge ditt liv för din partner. Själva ordet överlåtelse innebär en övergång av äganderätt eller befintlig nyttjanderätt från en person till en annan. Kan ju låta drastiskt att koppla detta till ett kristet äktenskap, och dagens post kommer nog att utmana dig. Vi läser dagens inspirationsord, där Jesus säger:

” Fadern älskar mig, därför att jag ger mitt liv… ” /Johannesevangeliet 10:17 nuBibeln

Vi lever i en tid där jag och mitt bästa ofta är i fokus. Bibeln uppmanar oss att älska vår nästa som oss själva, så att älska sig själv är viktigt – men det stannar inte där. Jesus utmanar oss att älska så att vi till och med är beredda att offra våra egna liv, för kärlekens skull: ”Och detta är mitt bud: att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner.” / Johannesevangeliet 15:12-13

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Hur högt pris är du villig att betala för kärlekens skull?

Som vi just läst säger Jesus att det inte finns någon större kärlek, än att offra sitt liv för någon annans skull. Och det var ju precis det som Jesus gjorde när han dog på korset, för att ge evigt liv till dig och mig. Att Jesus sedan säger att hans efterföljare ska älska på samma sätt – ända in i döden – kan ju kännas väldigt utmanande. Är du villig att dö för den du gift dig med, om så skulle krävas? Att ge upp ditt eget liv, för den andres skull?

”Men detta är väl ett ganska otroligt scenario”, tänker kanske du. Och det är ju sant, men frågan är ändå relevant att ställa sig eftersom den säger något om kärlekens mål. Om båda parter i ett äktenskap är villiga att ge både ägande- och nyttjanderätt till varandra ända in i döden, ja då är överlåtelsen total. Låter det magstarkt? Så här säger Bibeln om hur vi som kristna ska se på våra kroppar i ett äktenskap:

”En kvinnas kropp tillhör inte henne själv utan hennes man, och på samma sätt tillhör en mans kropp inte honom själv utan hans hustru. Håll er inte ifrån varandra utom under en kort tid, och då bara om ni är överens om att ni båda vill koncentrera er på att be. Sedan ska ni komma tillsammans igen, annars kan Satan fresta er…” /Första Korinthierbrevet 7:4-5

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid varit så överlåtna till varandra som vi borde, men det har blivit bättre med åren.  I oss själva har vi inte förmågan, men när vi först fyller oss med Guds kärlek går det bättre. 

Vårt bästa råd är att ni både emotionellt och sexuellt försöker sikta på att vara helöverlåtna. När ni inte lyckas, var då snabba med att be om förlåtelse. Förlåtelsen är kärlekens grund!

Börja med att prata med varandra om vad ni tänker kring överlåtelse och att ge sitt liv för den andre. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar