Andligheten

”Har ni Guds kärlek inom er?”

”Har ni Guds kärlek inom er?”

.

Välkommen till veckans bloggpost om hur viktigt det är ni har Guds kärlek inom er, om ni vill lyckas med ert äktenskap. Att vara fylld av Guds kärlek och sedan låta denna kärlek ta sig uttryck i handling – bör vara basen i ditt andliga liv. Vi läser dagens inspirationsord, där Jesus varnar en grupp människor som ansåg sig andliga men inte var det:

”Jag strävar inte efter att bli ärad av människor, men jag vet att ni inte har Guds kärlek inom er.” /Johannesevangeliet 5:41-42 nuBibeln

Vi lever i en tid där kärlek ofta beskrivs som en flyktig känsla som kan komma och gå. Det kristna äktenskapet bygger på något mycket större. Det är ett livslångt förbund, med Gud i centrum. För att orka älska vår partner även när känslan säger nej, behöver vi ösa från Guds kärlek inom oss. ”Vi älskar för att han först har älskat oss” / Första Johannesbrevet 4:19

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

Att älska varandra med Jesus som förebild = sann andlighet

I Efesierbrevet kan vi läsa aposteln Paulus uppmaning: ”Ni gifta män måste visa er fru lika mycket kärlek och omsorg som Kristus visade församlingen. Därför ska en man lämna sina föräldrar och hålla sig till sin fru, så att de två blir ett. Det ligger en stor hemlighet i detta, för enligt min mening är det en bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen. Men det handlar också om er som är gifta. Därför ska en man älska sin fru som sig själv, och frun ska visa sin man respekt.”

Paulus skriver i den här delen av brevet om det kristna livet – om livet i Kristus – och lägger stor vikt vid äktenskapet. Inte bara för att det är en Guds ordning grundad i skapelsen, utan också för att äktenskapet är ett vittnesbörd om Guds kärlek. Kärleken mellan man och hustru ska vara sådan som Kristi kärlek till den kristna församlingen. En kärlek som ledde ända till döden på korset. Varje gott äktenskap vittnar därför för världen om Guds kärlek. Och varje kränkning av äktenskapet gör det svårare för oss att förstå Guds kärlek.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid bemött varandra med den kärlek som Jesus visat oss.  I oss själva har vi inte förmågan, men när vi öser från Guds kärlek inom oss går det bättre. 

Vårt bästa råd är att ni tränar er i att visa kärlek i ord och handling varje dag. När ni inte lyckas, var då snabba med att be om förlåtelse. Förlåtelsen är kärlekens grund!

”Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger: ’Jag älskar Gud’, men hatar sin troende bror eller syster – eller partner 🙂 då ljuger han. För om han inte älskar sina troende syskon, som han har sett, hur kan han då älska Gud, som han aldrig har sett? Och Gud har befallt att den som älskar honom också måste älska sina troende syskon.” /Första Johannesbrevet 4:19-21

Börja med att prata med varandra om vad ni tänker kring att låta Guds kärlek genomsyra ert äktenskap. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

En Kommentar på ”Har ni Guds kärlek inom er?”

Skicka Kommentar