Kärleken

”Att visa kärlek i vardagen”

”Att visa kärlek i vardagen”

 

Välkommen till veckans bloggpost om att visa kärlek, och SE varandra i vardagen. I bibelordet nedan gråter Jesus när hans vän Lasarus dör, och på så sätt SER alla kärleken. För oss kristna är målet att VISA KÄRLEK, både när vi känner den och när vi inte gör det. Vi läser dagens inspirationsord, där Jesus säger:

Jesus grät. Då sa de som stod runt omkring: ”Se hur mycket han älskade honom.” /Johannesevangeliet 11:35-36 nuBibeln

Vi lever i en tid där förmågan att visa kärlek har avtagit hos många. I sociala medier verkar det ibland nästan vara lättare att hata än att älska. Bibeln utmanar oss att vara noga med att visa kärlek, som ett tecken på att vi verkligen är följare till Jesus. Han säger: ”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.” / Johannesevangeliet 13:36

”Vårt mål med hela denna sajt är att visa på en kärlekens väg som är smalare och ibland svårare, men mer gudomligt inspirerad och välsignad. Vi vänder oss primärt till kristna par, eftersom många av texterna utgår från ett slags tvärtom-sätt att se på kärlek, som bara kan förväntas från människor som säger sig följa Jesus”. /Tomas & Mia

På vilka sätt kan du bli bättre på att visa kärlek?

När du älskar någon handlar det inte bara om känslan eller orden – du måste även VISA din kärlek och beröra den andra personen med din fulla närvaro. “Men hur ska jag orka med det”, undrar kanske du. “Ja, hur gör vi för att SE varandra i vardagen?”

Ibland älskar vi en person utan att veta hur vi ska visa det. Det kan vara en vän, familjemedlem eller partner. Vi kan till och med ta för givet att personen ifråga, vet att vi älskar honom eller henne. Men vi ska inte utgå från att någon vet, vi måste träna på att visa.

Det finns många sätt att visa någon vår kärlek, och det är lätt att glömma bort hur enkelt det kan vara om vi bara anstränger oss. Summan av SMÅ GESTER stärker våra förhållanden mer än vi tror, och det är i det vardagliga livet som vi ständigt kan försöka komma på nya sätt att visa kärlek.

Försök att tänka i nya banor. Meditera gärna över ord som omtanke, värme, beröring och närvaro. Hur kan du visa dessa saker i vardagen? Engagemang är också ett fint sätt att älska på. Ställ nyfikna frågor, visa genuint intresse och ge av din tid. Lägg undan mobiltelefonen, och lyssna med hela din kropp.

Vi har varit gifta i över trettio år, och kan ärligt erkänna att vi inte alltid lyckats visa varandra den kärlek som vi önskat.  Ibland har vi till och med tagit varandra för givna. Men det vi har lärt oss är att kärlek handlar om de många små sakerna i vardagen, och om att leva med en kärleksfull attityd.

Var noga med att visa din kärlek – oavsett hur du för tillfället känner det. Själva hemligheten ligger just här. Öva på att GÖRA kärlek, snarare än på att känna kärlek. Kärlek är ett verb (något du gör), och enligt Jesus är det till och med vårt huvuduppdrag (Matteusevangeliet 22:36-40).

Vardagen förvandlas när du börjar fråga dig själv ”Hur kan jag GÖRA kärlek idag?”

Prata med varandra om vad ni tänker kring hur ni kan visa kärlek och uppskattning i vardagen. Bestäm sedan tillsammans hur ni går vidare. Be också den helige Ande att leda er.

Let Love Live! /Tomas och Mia
Ps) Om du som läser detta är skild eller omgift så finns det ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Romarbrevet 8). Gud förlåter och upprättar alla som ber om det, samt ger nya chanser att begynna om – enligt Jeremia 18 ♡

Kontakta oss gärna via sms: 072 – 430 99 11 eller genom SamtalsjourenMia@gmail.com – Läs mer om äktenskap på Webbkyrkan.se >> – Vårt kurstips: Äktenskapskursen Online >>    ParBloggens målgrupp är kristna (personer som följer Kristus). Bibelord om kärlek >>

Så här byggs ParBloggen: Vi går systematiskt igenom alla Nya Testamentets bibelverser som innehåller ordet kärlek eller älska, och bloggar om de som vi tycker kan vara användbara för kristna par. ”Tro, hopp och kärlek består. Men det allra viktigaste är att vi visar kärlek” ( Första Korinthierbrevet 13:13).

Tomas och Mia
Tomas och Mia

 

Bibeln om kärlek…

Idag är vi så influerade av samhällets syn på kärlek, att vi ofta befinner oss ganska långt från Bibelns definition. På ParBloggen.se vill vi undersöka verser i Nya Testamentet, för att på så sätt lära oss om Bibelns syn på att älska…

I klassisk grekiska (som Nya Testamentet skrevs på) innebär agápe att älska villkorslöst och oegoistiskt. Eros står för lidelsefull kärlek, och fileo för vänskaplig. I ett äktenskap på Biblisk grund är dessa en stark tretvinnad tråd.

Kärleken (agápe) är tålmodig och mild. Kärleken är inte avundsjuk, skrytsam eller högmodig. Den är inte oförskämd eller självisk. Den ilsknar inte till, och den är inte långsint. Den gläds inte över någon orätt utan finner sin glädje i sanningen. Den ger inte upp. /Första Korinthierbrevet 13:4-7

Vad vår mänskliga natur åstadkommer är lätt att se: sexuell omoral, orenhet, strider, avundsjuka, hat, intriger, splittring, maktkamp och mycket annat. Jag vill varna er än en gång: den som lever på ett sådant sätt får inte ärva Guds rike. Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. De som tillhör Jesus har korsfäst sitt gamla jag med alla dess begär och onda lustar. Om vi lever i Anden, ska vi också låta Anden leda oss. Låt oss inte bli högmodiga, inte heller utmana eller avundas varandra. /Galaterbrevet 5:19-25 (förkortad version anpassad för kristna par)

Äktenskapsförbundet: De är alltså inte längre två utan ett. Vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt. /Matteusevangeliet 19:6

Skicka Kommentar